tag Marketing

Marketing – termíny a pojmy

Affiliate marketing

Affiliate, neboli partnerský provizní systém, je založený na propagaci produktu firmy prostřednictvím webových stránek affiliate partnerů.

AIDA

AIDA je zkratkou z anglických slov Attention, Interest, Desire, Action, které popisují model chování probíhající u zákazníka ovlivněného marketingovou kampaní.

Microsite

Microsite je speciální webová prezentace obvykle menšího rozsahu a dočasného trvání, která slouží jako podpora marketingové komunikace produktu, služby, kampaně, apod.

PPC reklama

PPC — Pay Per Click (česky: Platba za proklik) — je v on-line marketingu platební model výkonové reklamy, kdy inzerent neplatí za zobrazení své reklamy, ale pouze za prokliknutí z této reklamy na svou webovou stránku.

ROI

ROI — Return Of Investments (česky: návratnost investic) — vyjadřuje poměr mezi penězi vydělanými a investovanými. Ukazuje zisk v procentech z investované částky.

Spam

Spam je obvykle masově šířený (nejčastěji reklamní) e-mail, který je rozesílán skupině příjemců, kteří si jej nevyžádali. Spam můžete mimo e-mail zaznamenat také v diskuzních fórech, komentářích, apod.

QR kód

QR kód (2D kód) slouží v internetovém marketingu např. k rychlému přenosu informací do mobilního telefonu. Funguje na stejném principu jako čárový kód.

Landing page

Landing page je v on-line marketingu označení cílové (nebo záchytné) webové stránky, která se zobrazí jako reakce při kliknutí na reklamu.

Astroturfing

Astroturfing je jedna z taktik guerilla marketingu. Spočívá v tom, že zadavatel reklamy využívá ke své propagaci placené pozitivní reakce spotřebitelů či fanoušků. Může jít o účast v on-line diskusích, sociálních sítích, anketách či psaní pochvalných článků na osobní blog.

Buzzmarketing

Buzzmarketing je jedna z taktik guerilla marketingu či WOM marketingu. Cílem je vyvolání rozruchu, poprasku, bzukotu (buzzzu) o značce, produktu, firmě či akci. Jako součást buzz marketingu lze označit i virální marketing či astroturfing.

Guerrilla marketing

Guerrilla marketing je forma marketingové strategie, která má za cíl pomoci především malým a středním podnikům bojovat se svou konkurencí s využitím velmi nízkých rozpočtů. Za konceptem guerrilla marketingu tedy nestojí peníze, ale především nápad.

Virální marketing

Virální marketing je jednou z technik guerilla marketingu. Virální marketing je marketingová technika šíření komerčního sdělení v sociální sítí. Je to plánovaná aktivita, která svojí povahou motivuje příjemce k roli šiřitele.

Konverzní poměr

Konverzní poměr, popř. míra konverze, je v on-line marketingu procentuální vyjádření počtu lidí, kteří proveli námi požadovanou akci (např. odeslali z webu objednávku).

Newsletter

Newsletter je jeden z nástrojů e-mail marketingu. Jde o e-mailové zpravodaje, e-maily, které obsahují kombinaci užitečných a zajímavých informací a reklamy.

Public Relations

Public Relations (zkráceně PR) má za cíl, vytvořit kladnou představu o firmě, o jejích aktivitách, výrobcích apod.

Pull marketing

Pull marketing je definován jako marketingová strategie, kde je hlavním hybatelem zákazník, který aktivně hledá řešení svého problému.

Push marketing

Push marketing je definován jako marketingová strategie, kde podnik produkuje výrobky či služby, které pak pomocí reklamy tlačí směrem k zákazníkovi.

Inbound marketing

Inbound marketing je v online marketingu postaven na tzv. pull strategii, kdy zákazník aktivně hledá řešení svého problému a my u něj můžeme díky souvisejícímu a přínosnému obsahu, vzbudit zájem o náš podnik či produkt.

Remarketing

Remarketing, nebo také retargeting, je v online marketingu a PPC reklamě označení kampaní, kterou jsou cíleny na uživatele, kteří již v minulosti navštívili váš web.

SoLoMo

SoLoMo je označení pro propojení tří principů — sociálního, lokálního a mobilního. Ty jsou díky moderním technologiím stále důležitější pro přístup k současnému on-line marketingu.

See Think Do Care

Framework See Think Do Care pomáhá lépe pochopit nákupní procesy a rozhodování zákazníků, díky čemuž pak můžete navrhovat a stavět fungující marketingové strategie a taktiky. Autorem tohoto frameworku je známý marketér Avinash Kaushik.

Copywriting

Copywriting je činnost spočívající v tvorbě poutavých a funkčních textů prodávajících produkty a služby. Obor copywritingu je činností spadající do realizace obsahové strategie. Copywriter je člověk, který se tvorbě takových textů věnuje.

Instagram

Instagram je sociální síť vlastněná společností Facebook zaměřená na vizuální prezentaci.

GDPR

GDPR je zkratka pro General Data Protection Regulation nebo také obecné nařízení pro ochranu osobních údajů.

Marketingová automatizace

Marketingová automatizace umožňuje pokročilou práci s cílovými skupinami pomocí zpracování dat a procesů namísto manuální práce.

Obsahový marketing

Obsahový marketing je strategický marketingový přístup zaměřený na tvorbu a distribuci hodnotného, relevantního a konzistentního obsahu.

Výkonnostní marketing

Výkonnostní marketing se zaměřuje na sekundární výkon kampaní. Důležité je více měření akcí na webu než-li například imprese reklam.

AdWords

Google AdWords je reklamní systém společnosti Google.

Produktový XML feed

Produktový XML feed je soubor standardizovaných a strojově čitelných informací o produktech.

Cause Marketing

Cause marketing je takový marketing, který využívá synergie s CSR politikou dané společnosti. To znamená, že spojuje "konání dobra" se zvyšováním obchodního výkonu.

Digitální marketing

Digitální marketing ke komunikaci s cílovou skupinou užívá číslicovou techniku.

Akvizice

Akvizice je v oblasti marketingu proces získávání zákazníka.

Marketingová strategie

Marketingová strategie definuje to, čeho se má v oblasti marketingu dosáhnout.

Online marketing

Online marketing se zabývá prodejem služeb a produktů na internetu.

Marketing – časté otázky

Jak si vybrat vhodnou doménu

Chcete si zaregistrovat novou doménu a přemýšlíte nad jejím názvem a vhodnou koncovkou? Tato stránka vám pomůže při výběru a správném rozhodnutí.

Srovnání PPC systémů

Slyšeli jste už o PPC systémech Sklik a Google AdWords, ale chcete se ještě lépe orientovat? Chcete jako inzerent znát jejich možnosti a výhody? Pak se podívejte na zjednodušený přehled nejčastěji používaných PPC systémů v České republice.

5 nejčastějších chyb internetového marketingu

Chcete zapůsobit na poli internetového marketingu? Už jste do něj investovali a kýžený výsledek stále v nedohlednu? Následující řádky Vám pomohou odhalit možné příčiny neúspěchu anebo ještě lépe - poradí Vám, jak se mu vyhnout.

Evoluce mediální komunikace

Thomas Baekdal vydal v dubnu 2009 na svém webu Baekdal.com zajímavý článek, který velmi působivou formou mapuje komunikaci za posledních 200 let a odvážně se dívá i dopředu.