Marketingová strategie

M
Marketingový slovníček

Marketingová strategie definuje to, čeho se má v oblasti marketingu dosáhnout.

Marketingová strategie je nedílnou součástí obchodního plánu. Zabývá se hledáním a získáváním zákazníků či klientů. Často se marketingová strategie může plést s marketingovým plánem. Strategie se zabývá tím, čeho chcete v oblasti podnikání a marketingu dosáhnout. Definuje dlouhodobý přístup k plánování následující vizi, jehož výstupem je udržitelná konkurenční výhoda. 

Funkční marketingová strategie je založena na vytvoření jedinečné pozice na trhu. Spolu s 5P marketingu (marketingový mix) pomáhá utvářet taktiky a techniky k dosažení marketingových cílů.

Pojem marketingová strategie je definován mnoha způsoby a tyto definice se v čase vyvíjejí. Literatura nabízí mnoho různých interpretací. Všechny se však shodují v tom, že se jedná o široce pojaté sdělení toho, čeho má být dosaženo.

Marketingové strategie se v čase mohou měnit a reagovat na změny tržního prostředí nebo se upravovat se záměrem zvýšit výkonnost podnikání. Než se pustíte do podnikání, je nutné tzv. poznat mapu a najít na ní své místo i to, jak o místo budete bojovat. Čeho je třeba dosáhnout? Například chcete dosáhnout konkrétních obchodních výsledků reportovaných počtem prodejů, obratem, čistým ziskem. Jakmile víte co chcete, můžete začít zjišťovat, jak se k číslům dobrat - ale to už je součástí marketingového plánu.

  • Kde je váš cílový trh?
  • Jaké jsou přínosy vašeho produktu či služby? 
  • Jak se lišíte od konkurence?

Máte obraz? Pak můžete přejít k dalšímu kroku.

Produkt: Co prodáváte? Jaké má váš produkt či služba jedinečné vlastnosti?

Cena: Kolik to bude stát? A proč?

Místo: Kde bude možné vaše služby či produkty koupit? Kde bude probíhat akvizice zákazníků? Možná to bude na internetu a vás tak bude zajímat online marketingová strategie.

Propagace: Jak váš produkt či službu uvedete na trh a udržíte na očích? Co způsobí, že bude o produkt či službu zájem?

Lidé: Kdo jsou lidé, co se o výše uvedené body budou starat? Mají dostatek zkušeností? Budou své úkoly zvládat a stíhat? Jak bude fungovat zákaznická podpora?

 


Heslo zpracoval: Jakub Dubec 4. 3. 2018 (aktualizace: 4. 3. 2018)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?