Téma: KPI

Téma: KPI

Konverze

Termín konverze (ve světě marketingu) popisuje situaci, kdy příjemce marketingového sdělení nebo návštěvník webu provede akci, která je cílem daného sdělení či webové stránky. Typicky je konverzí např. odeslaná objednávka či odeslání formuláře na webové stránce.
Zobrazit heslo

Konverzní poměr

Konverzní poměr, popř. míra konverze, je v on-line marketingu procentuální vyjádření počtu lidí, kteří proveli námi požadovanou akci (např. odeslali z webu objednávku).
Zobrazit heslo