Téma: Technologie

Téma: Technologie

AJAX

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) je technologie pro vytváření interaktivních webových aplikací.
Zobrazit heslo

Android

Android je operační systém pro mobilní zařízení, který byl vyvinut společností Google. Je to open source operační systém, což znamená, že jeho zdrojový kód je volně dostupný a může být upravován a používán různými vývojáři a výrobci zařízení.
Zobrazit heslo

CDP

Anglický název Custom Data Platform (CDP) bychom mohli přeložit jako Zákaznická datová platforma. Jedná se o software, který ukládá kompletní sesbíraná zákaznická data v rozsáhlé marketingové databázi.
Zobrazit heslo

CRM

Zkratka CRM je odvozena z anglického pojmu Customer Relationship Management, jenž ve volném překladu znamená Řízení vztahu se zákazníky.
Zobrazit heslo

CSS

CSS (Cascading Style Sheets) je jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML. Hlavním smyslem CSS je oddělení vzhledu dokumentu od jeho struktury a obsahu.
Zobrazit heslo

Cloud

Cloud je obecný termín, který se používá pro sdílené služby IT, které jsou poskytovány přes internet. Klasickým příkladem cloudové služby je třeba úložiště souborů, které umožňuje uživatelům ukládat a přistupovat ke svým souborům z jakéhokoliv zařízení připojeného k internetu.
Zobrazit heslo

Cookie

Cookies (též HTTP cookies) jsou malé textové soubory, které si webový server ukládá v prohlížeči návštěvníka. Při každé další „návštěvě“ téhož webového serveru mu pak prohlížeč posílá uložená data zpět.
Zobrazit heslo

DMP

Zkratka DMP pochází z anglického Data Management Platform, což bychom mohli do češtiny přeložit jako Platforma pro správu dat. Pod tímto názvem se skrývá technologie sloužící ke shromažďování, analýze a správě dat o uživatelích.
Zobrazit heslo

DNS

DNS (anglicky Domain Name System) je klíčovou součástí internetu, kterou každý z nás využívá, aniž by o tom věděl. Jde o systém, který umožňuje přeložit názvy webových stránek, které lidé rozumí, na číselné adresy, které rozumí počítače.
Zobrazit heslo

Extranet

Extranet je uzavřená počítačová síť či aplikace využívající internetové protokoly. Obvykle spojuje firmu a její nejbližší partnery, dodavatele nebo odběratele.
Zobrazit heslo

FTP

FTP (anglicky File Transfer Protocol) je protokol pro přenos souborů mezi počítači v síti (na internetu).
Zobrazit heslo

HTML

HTML (HyperText Markup Language) je značkovací jazyk pro vytváření webových stránek.
Zobrazit heslo

HTTP

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je protokol pro přenos dokumentů ve formátu HTML.
Zobrazit heslo

Instant messaging

Instant messaging je označení internetové služby pro rychlý způsob on-line komunikace, převážně pomocí textových zpráv.
Zobrazit heslo

Internet Explorer

Internet Explorer je grafický internetový prohlížeč od společnosti Microsoft.
Zobrazit heslo

JavaScript

JavaScript je programovací jazyk využívaný na webových stránkách pro ovládání různých interaktivních prvků a efektů na straně uživatele.
Zobrazit heslo

ML Sitemap

XML Sitemap je soubor obsahující odkazy na všechny stránky webu
Zobrazit heslo

Mikroformáty

Mikroformáty (anglicky microformats) umožňují rozšířit sémantiku jazyka HTML a vkládat do webových stránek strojově čitelné informace.
Zobrazit heslo

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox je svobodný grafický internetový prohlížeč, vyvíjený společností Mozilla Corporation za spolupráce stovek dobrovolníků.
Zobrazit heslo

Open source

Anglicky též „open-source software“ nebo „open software“. Často je možné se setkat i se zkratkou OSS. Jedná se o označení programů, jejichž zdrojový kód je volně přístupný dalším vývojářům, kteří jej mohou studovat nebo i upravovat podle sebe.
Zobrazit heslo

Produktový XML feed

Produktový XML feed je soubor standardizovaných a strojově čitelných informací o produktech.
Zobrazit heslo

Python

Jedná se o objektově orientovaný programovací jazyk s jednoduchou syntaxí, vhodný pro začátečníky.
Zobrazit heslo

QR kód

QR kód (2D kód) slouží v internetovém marketingu např. k rychlému přenosu informací do mobilního telefonu. Funguje na stejném principu jako čárový kód.
Zobrazit heslo

Responzivní design

Tento pojem se objevil poprvé v roce 2010 v článku amerického webdesignera Ethana Marcotta. V podstatě jde o to, aby kódování frontendu webu zajistilo jeho přizpůsobení velikosti displeje nejrůznějších zařízení, která se použijí k jeho zobrazení.
Zobrazit heslo

TLD

TLD (z anglického Top Level Domain) je doména nejvyššího řádu ve stromu internetových domén.
Zobrazit heslo

Vektorová grafika

U vektorové grafiky není obrázek složen z jednotlivých bodů, ale z křivek – vektorů. Vektorová grafika popisuje obrázky pomocí matematických informací o těchto křivkách.
Zobrazit heslo

Widget

Widget je malá, obvykle personalizovaná internetová aplikace, která může fungovat mimo webové stránky poskytovatele.
Zobrazit heslo

XHTML

XHTML, zkratka anglického eXtensible HyperText Markup Languag (česky rozšířitelný hypertextový značkovací jazyk), je aplikace značkovacího jazyka HTML do podoby XML.
Zobrazit heslo

XML feed

XML feed je datový soubor, který nejčastěji slouží k výměně dat mezi různými systémy a aplikacemi. Feed popisuje strukturu předávaných dat, jednotlivé položky jsou označeny XML tagy.
Zobrazit heslo

jQuery

jQuery je v současné době velmi populární framework pro psaní JavaScriptových aplikací.
Zobrazit heslo