tag Technologie

Technologie – termíny a pojmy

AJAX

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) je technologie pro vytváření interaktivních webových aplikací.

CSS

CSS (Cascading Style Sheets) je jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML. Hlavním smyslem CSS je oddělení vzhledu dokumentu od jeho struktury a obsahu.

Android

Android je operační systém pro chytré telefony, PDA, navigace, tablety, který je založený na Linuxovém jádru a vyvíjí konsorcium Open Handset Alliance.

jQuery

jQuery je v současné době velmi populární framework pro psaní JavaScriptových aplikací.

Widget

Widget je malá, obvykle personalizovaná internetová aplikace, která může fungovat mimo webové stránky poskytovatele.

XHTML

XHTML, zkratka anglického eXtensible HyperText Markup Languag (česky rozšířitelný hypertextový značkovací jazyk), je aplikace značkovacího jazyka HTML do podoby XML.

DNS

DNS (anglicky Domain Name System) je hierarchický systém doménových jmen.

QR kód

QR kód (2D kód) slouží v internetovém marketingu např. k rychlému přenosu informací do mobilního telefonu. Funguje na stejném principu jako čárový kód.

HTTP

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je protokol pro přenos dokumentů ve formátu HTML.

HTML

HTML (HyperText Markup Language) je značkovací jazyk pro vytváření webových stránek.

Instant messaging

Instant messaging je označení internetové služby pro rychlý způsob on-line komunikace, převážně pomocí textových zpráv.

Internet Explorer

Internet Explorer je grafický internetový prohlížeč od společnosti Microsoft.

TLD

TLD (z anglického Top Level Domain) je doména nejvyššího řádu ve stromu internetových domén.

Extranet

Extranet je uzavřená počítačová síť či aplikace využívající internetové protokoly. Obvykle spojuje firmu a její nejbližší partnery, dodavatele nebo odběratele.

FTP

FTP (anglicky File Transfer Protocol) je protokol pro přenos souborů mezi počítači v síti (na internetu).

JavaScript

JavaScript je programovací jazyk využívaný na webových stránkách pro ovládání různých interaktivních prvků a efektů na straně uživatele.

Mikroformáty

Mikroformáty (anglicky microformats) umožňují rozšířit sémantiku jazyka HTML a vkládat do webových stránek strojově čitelné informace.

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox je svobodný grafický internetový prohlížeč, vyvíjený společností Mozilla Corporation za spolupráce stovek dobrovolníků.

Technologie – časté otázky

K tomtu tagu nebyl nalezen žádný dotaz.
Pokud vás nějaký napadne, neváhejte nám jej poslat.formát: jmeno@domena.cz