Téma: Strategie

Téma: Strategie

AIDA

AIDA je zkratkou z anglických slov Attention, Interest, Desire, Action, které popisují model chování, probíhající u zákazníka ovlivněného marketingovou kampaní od vyvolání pozornosti až po nákup.
Zobrazit heslo

B2B

B2B (business-to-business) je označení pro obchodní transakce mezi dvěma podniky. To znamená, že jedna firma nabízí produkty nebo služby jiné firmě, která je pak používá pro svoji vlastní podnikatelskou činnost nebo je prodává dál.
Zobrazit heslo

B2C

B2C (business-to-consumer) je označení pro obchodní transakce mezi podnikatelem a koncovým zákazníkem. To znamená, že podnik nabízí produkty nebo služby fyzickým osobám, které je používají pro soukromé účely nebo je prodávají dál.
Zobrazit heslo

Brand

Brand je označení, symbol nebo značka, která je spojena s určitou značkou nebo produktem a pomáhá jej odlišit od ostatních značek nebo produktů na trhu.
Zobrazit heslo

Cause Marketing

Cause marketing je marketingová strategie, který využívá synergie podnikání s podporou určité dobré věci, sociální nebo environmentální záležitosti. Spojuje tedy „konání dobra“ se zvyšováním obchodního výkonu.
Zobrazit heslo

Generace Baby boomer

Generace Baby boomer je označení pro skupinu lidí, kteří se narodili mezi lety 1946 a 1964. Tato generace je známá tím, že představuje vrchol „baby boomu“, který nastal po druhé světové válce.
Zobrazit heslo

Generace X

Generace X je označení pro skupinu lidí, kteří se narodili mezi lety 1965 a 1979. Tato generace je známá tím, že je přechodem mezi předchozí „Baby boomer“ generací a následující Generací Y.
Zobrazit heslo

Generace Y

Generace Y je označení pro skupinu lidí, kteří se narodili mezi lety 1980 a 1994. Tato generace je také známá jako „mileniálové“ nebo „Generace Já“.
Zobrazit heslo

Generace Z

Generace Z je označení pro skupinu lidí, kteří se narodili po roce 1995. Tato generace je také známá jako „digital native“, protože se narodila v době, kdy byly digitální technologie již rozšířené.
Zobrazit heslo

Guerilla marketing

Guerilla marketing je chytrá a kreativní marketingová strategie, která pomáhá zejména menším firmám konkurovat svým bohatším rivalům. Klíčem k úspěchu guerilla marketingu totiž není rozpočet, ale skvělý nápad, který dokáže upoutat pozornost a získat zákazníky.
Zobrazit heslo

Inbound marketing

Inbound marketing je v online marketingu postaven na tzv. pull strategii, kdy zákazník aktivně hledá řešení svého problému a my u něj můžeme vzbudit zájem o náš podnik či produkt prostřednictvím souvisejícího a přínosného obsahu.
Zobrazit heslo

Jak si vybrat vhodnou doménu

Chcete si zaregistrovat novou doménu a přemýšlíte nad jejím názvem a vhodnou koncovkou? Tato stránka vám pomůže při výběru a správném rozhodnutí.
Zobrazit

Marketingová strategie

Marketingová strategie definuje to, čeho se má v oblasti marketingu dosáhnout.
Zobrazit heslo

Marketingový mix

Marketingový mix představuje a konkretizuje základní kroky, které daná společnost využívá k tomu, aby dosáhla svých cílů.
Zobrazit heslo

Multichannel

Multichannel je název pro strategii, kdy společnosti komunikují se svými potenciálními i stávajícími zákazníky napříč několika různými platformami. Může se jednat o kombinaci různých offline i online kanálů – jako je třeba televize, rádio, sociální sítě nebo webová stránka.
Zobrazit heslo

NPS (Net Promoter Score)

Net Promoter Score (zkráceně NPS) je jednoduchý, ale renomovaný a registrací chráněný nástroj na měření loajality zákazníků či zaměstnanců.
Zobrazit heslo

Omnichannel

Omnichannel je v marketingovém světě označení pro způsob vzájemně propojené komunikace skrze různé kanály, platformy či zařízení.
Zobrazit heslo

Pull marketing

Pull marketing je definován jako marketingová strategie, kde je hlavním hybatelem zákazník, který aktivně hledá řešení svého problému.
Zobrazit heslo

Push marketing

Push marketing je definován jako marketingová strategie, kde podnik produkuje výrobky či služby, které pak pomocí reklamy tlačí směrem k zákazníkovi.
Zobrazit heslo

See Think Do Care

Framework See Think Do Care pomáhá lépe pochopit nákupní proces a rozhodování zákazníků. Díky tomu pak můžete navrhovat lepší komunikační strategie a taktiky. Autorem frameworku je známý marketér Avinash Kaushik.
Zobrazit heslo

USP

Unique Selling Proposition (USP), nebo také jedinečná prodejní nabídka, je marketingový koncept, který popisuje jedinečné přednosti nebo charakteristiky produktu, služby nebo značky, které je odlišují od konkurence.
Zobrazit heslo