Push marketing

P
Marketingový slovníček

Push marketing je definován jako marketingová strategie, kde podnik produkuje výrobky či služby, které pak pomocí reklamy tlačí směrem k zákazníkovi.

Opakem push marketingu je pull marketing. 


Heslo zpracoval: Marek Rolný 16. 8. 2016 (aktualizace: 16. 8. 2016)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?