Téma: Internet

Téma: Internet

Cloud

Název pochází z anglického výrazu Cloud computing. Jedná se o označení sítě většího počtu vzájemně propojených serverů fungujících jako jeden kompaktní celek. Pokud si uživatel pronajme cloud, jeho software, kupříkladu aplikace, využije část právě takové sítě.
Zobrazit heslo

Cookie

Termín cookie (HTTP cookie) označuje malé množství dat, které webový server posílá prohlížeči. Ten si je ukládá jako textový soubor na počítači uživatele.
Zobrazit heslo

Google Chrome

Google Chrome je v současnosti nejrozšířenější internetový prohlížeč.
Zobrazit heslo

Informační architektura

Úkolem informační architektury je uspořádat, pojmenovat, zajistit logické rozdělení a reprezentaci, které umožní zpětné vyhledání informací. Hlavním místem využití je zejména internet.
Zobrazit heslo