Téma: Internet

Téma: Internet

Cloud

Cloud je obecný termín, který se používá pro sdílené služby IT, které jsou poskytovány přes internet. Klasickým příkladem cloudové služby je třeba úložiště souborů, které umožňuje uživatelům ukládat a přistupovat ke svým souborům z jakéhokoliv zařízení připojeného k internetu.
Zobrazit heslo

Cookie

Cookies (též HTTP cookies) jsou malé textové soubory, které si webový server ukládá v prohlížeči návštěvníka. Při každé další „návštěvě“ téhož webového serveru mu pak prohlížeč posílá uložená data zpět.
Zobrazit heslo

Google Chrome

Google Chrome je v současnosti nejrozšířenější internetový prohlížeč.
Zobrazit heslo

Informační architektura

Úkolem informační architektury je uspořádat, pojmenovat, zajistit logické rozdělení a reprezentaci, které umožní zpětné vyhledání informací. Hlavním místem využití je zejména internet.
Zobrazit heslo