Informační architektura

I
Marketingový slovníček

Úkolem informační architektury je uspořádat, pojmenovat, zajistit logické rozdělení a reprezentaci, které umožní zpětné vyhledání informací. Hlavním místem využití je zejména internet.

Pojem informační architektura použil poprvé americký architekt a grafik Richard Saul Wurman v roce 1975. Jeho myšlenka, že množství dat potřebuje architekturu, však na dalších 20 let zůstala zapomenuta. Důvodem byla zřejmě absence komunikačních technologií, které v podobě, v jaké je známe dnes, ještě neexistovaly.

V roce 2000 byl pojem informační architektura znovu definován Louisem Rosenfeldem.

„Informační architektura zahrnuje návrh organizace, označování, navigaci a vyhledávací systémy, které pomůžou lidem najít a spravovat informace úspěšněji.” (Louisem Rosenfeld, zdroj: cs.wikipedia.org)

Informační architektura se stala oborem, který má za cíl zavést principy designu do digitálního světa, zejména tam, kde se pracuje s velkým množstvím dat. Jejím úkolem je uspořádat, pojmenovat, zajistit logické rozdělení a reprezentaci, které umožní zpětné vyhledání informací. Hlavním místem využití je zejména internet.

Cíle informační architektury:

  • Vytvořit informační produkty pomáhající uživatelům.
  • Vybudovat webové stránky s organizací a strukturou, která se bude dobře využívat.
  • Vytvořit informační prostor s takovým designem, který se bude uživatelům snadno a zejména intuitivně ovládat.
  • Uspořádat obsah tak, aby byl snadno vyhledatelný pro roboty vyhledávačů.

Heslo zpracoval: Blanka Kochová 1. 4. 2022 (aktualizace: 1. 4. 2022)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?