tag Komunikace

Komunikace – termíny a pojmy

Spam

Spam je obvykle masově šířený (nejčastěji reklamní) e-mail, který je rozesílán skupině příjemců, kteří si jej nevyžádali. Spam můžete mimo e-mail zaznamenat také v diskuzních fórech, komentářích, apod.

Twitter

Twitter je internetová komunikační platforma, pomocí které můžete sledovat a sami publikovat 140 znaků dlouhé zprávy.

Widget

Widget je malá, obvykle personalizovaná internetová aplikace, která může fungovat mimo webové stránky poskytovatele.

QR kód

QR kód (2D kód) slouží v internetovém marketingu např. k rychlému přenosu informací do mobilního telefonu. Funguje na stejném principu jako čárový kód.

Autoresponder

Autoresponder je v internetovném marketingu označení pro software, který automaticky odesílá série e-mailů s předem nastaveným časovým odstupem.

Instant messaging

Instant messaging je označení internetové služby pro rychlý způsob on-line komunikace, převážně pomocí textových zpráv.

Newsletter

Newsletter je jeden z nástrojů e-mail marketingu. Jde o e-mailové zpravodaje, e-maily, které obsahují kombinaci užitečných a zajímavých informací a reklamy.

Public Relations

Public Relations (zkráceně PR) má za cíl, vytvořit kladnou představu o firmě, o jejích aktivitách, výrobcích apod.

Instagram

Instagram je sociální síť vlastněná společností Facebook zaměřená na vizuální prezentaci.

Hashtag

Hashtag je označení pro odkaz vedoucí na kontextuální obsah v rámci sociální sítě či jiné online platformy pro sdílení informací.

Obsahový marketing

Obsahový marketing je strategický marketingový přístup zaměřený na tvorbu a distribuci hodnotného, relevantního a konzistentního obsahu.

Komunikace – časté otázky

7 tipů pro využití sociálních sítí

Sociální sítě se staly obrovským hráčem v mezilidské komunikaci a online marketingu. Někteří je přesto stále ignorují a někteří již dávno pochopili, že je mohou využít ve svůj prospěch.

Evoluce mediální komunikace

Thomas Baekdal vydal v dubnu 2009 na svém webu Baekdal.com zajímavý článek, který velmi působivou formou mapuje komunikaci za posledních 200 let a odvážně se dívá i dopředu.