Slovníček marketingových pojmů

Slovníček marketingových pojmů

A/B testování

A/B testování je metoda, která se používá v oblasti marketingu ke srovnání účinnosti dvou různých verzí reklamy nebo stránky.
Zobrazit heslo

AIDA

AIDA je zkratkou z anglických slov Attention, Interest, Desire, Action, které popisují model chování, probíhající u zákazníka ovlivněného marketingovou kampaní od vyvolání pozornosti až po nákup.
Zobrazit heslo

AJAX

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) je technologie pro vytváření interaktivních webových aplikací.
Zobrazit heslo

API

API (Application Programmers Interface) je definované rozhraní pro efektivní programování aplikací.
Zobrazit heslo

AdSense

AdSense (či Google AdSense) je reklamní systém umožňující zobrazování reklam Google AdWords v široké síti partnerských webů.
Zobrazit heslo

Affiliate marketing

Affiliate, neboli partnerský provizní systém, je založený na propagaci produktu firmy prostřednictvím webových stránek affiliate partnerů.
Zobrazit heslo

Akvizice

Akvizice je v oblasti marketingu proces získávání zákazníka.
Zobrazit heslo

Analýza klíčových slov

Analýza klíčových slov je metoda, která se používá v oblasti marketingu ke zjištění toho, jaká klíčová slova nebo fráze lidé používají při hledání určitých produktů nebo služeb online.
Zobrazit heslo

Anchor text

Termínem anchor text rozumíme viditelný text odkazu, který vede na jinou webovou stránku.
Zobrazit heslo

Android

Android je operační systém pro mobilní zařízení, který byl vyvinut společností Google. Je to open source operační systém, což znamená, že jeho zdrojový kód je volně dostupný a může být upravován a používán různými vývojáři a výrobci zařízení.
Zobrazit heslo