A
Marketingový slovníček

Termínem anchor text rozumíme viditelný text odkazu, který vede na jinou webovou stránku.

Ukázka zdrojového kódu:

<a href="http://www.dreveny-nabytek.cz/katalog/17-postele">Dřevěné postele</a>

Anchor text v uvédeném fragmentu zdrojového kódu je slovo Dřevěné postele. Odkaz pak vede na stránku s adresou http://www.dreveny-nabytek.cz/katalog/17-postele.

Ve webové stránce pak bude uvedený zdrojový kód vypadat takto: Dřevěné postele


Heslo zpracoval: Marek Rolný 19. 9. 2011 (aktualizace: 19. 9. 2011)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?