Anchor text

Termínem anchor text rozumíme viditelný text odkazu, který vede na jinou webovou stránku.

 

Ukázka zdrojového kódu:

<a href="http://www.dreveny-nabytek.cz/katalog/17-postele">Dřevěné postele</a> 

Anchor text v uvédeném fragmentu zdrojového kódu je slovo Dřevěné postele. Odkaz pak vede na stránku s adresou http://www.dreveny-nabytek.cz/katalog/17-postele.

Ve webové stránce pak bude uvedený zdrojový kód vypadat takto: Dřevěné postele

 

Poslední aktualizace pojmu Anchor text: 19. 9. 2011