Téma: Reklama

Téma: Reklama

A/B testování

A/B testování je metoda, která se používá v oblasti marketingu ke srovnání účinnosti dvou různých verzí reklamy nebo stránky.
Zobrazit heslo

Co jsou to PPC systémy?

PPC systémy zprostředkovávají inzerentům nákup reklamních pozic ve vyhledávačích a nebo na stovkách webů v tzv. obsahové síti.
Zobrazit

Cílová skupina

Cílová skupina je skupina lidí, která je cílem určité reklamní kampaně nebo marketingové aktivity. Tato skupina se obvykle vybírá na základě určitých charakteristik, jako jsou například věk, pohlaví, příjmy nebo zájmy.
Zobrazit heslo

Děkovací stránka

Děkovací stránka, anglicky thank you page, se zpravidla zobrazí po odeslání formuláře. Většinou se jedná o krátký děkovný text, někdy jednoduchý, jindy originálně pojatý, s potenciálem, který lze využít v rámci komunikace s klienty.
Zobrazit heslo

Facebook Ads

Facebook Ads je reklamní formát v sociálních sítích spadajících pod společnost Meta. Reklama využívá platební modely PPC (pay per click, platba za proklik) a PPV (pay per view, platba za zobrazení).
Zobrazit heslo

Google AdWords

Google AdWords bylo označení reklamního systému společnosti Google, Inc. V červnu 2018 přejmenoval Google svůj klíčový produkt na Google Ads.
Zobrazit heslo

Google Ads

Google Ads (dříve Google AdWords) je reklamní systém společnosti Google, Inc., který umožňuje inzerentům nakoupit vysoce cílenou reklamu.
Zobrazit heslo

PLA inzeráty

PLA - product listing ads jsou reklamy s produktovými informacemi zobrazované ve vyhledávači při hledání frází spojených s produkty.
Zobrazit heslo

PPC reklama

PPC — Pay Per Click (česky platba za proklik) — je v online marketingu platební model výkonové reklamy, kdy inzerent neplatí za zobrazení své reklamy, ale pouze za prokliknutí z této reklamy na svou webovou stránku.
Zobrazit heslo

Přednostní výpis

Dnes již poměrně zastaralý model online reklamy u katalogů a vyhledávačů. V současné době ho najdeme především u lokálních portálů nebo oborových katalogů.
Zobrazit heslo

Sklik.cz

Sklik.cz je reklamní systém společnosti Seznam.cz, a.s., který umožňuje inzerentům nakoupit vysoce cílenou reklamu placenou za prokliky (PPC reklama).
Zobrazit heslo