Přednostní výpis

P
Marketingový slovníček

Dnes již poměrně zastaralý model online reklamy u katalogů a vyhledávačů. V současné době ho najdeme především u lokálních portálů nebo oborových katalogů.

Přednostní výpis vs. PPC model

V době, kdy byl tento model používán, fungoval na základě placených odkazů, propojených s konkrétními klíčovými slovy. Ve chvíli, kdy uživatel zadal klíčové slovo do vyhledávače, byly odkazy vypsány přednostně. Na rozdíl od PPC modelu se za službu platilo obvykle měsíčně.

S přednostními výpisy se pojila řada nevýhod. Jednou z nich byla cena, za kterou mohl být pořízen. Částka byla často vyšší než cena za PPC. Další nevýhodou byl jejich omezený počet k určitým klíčovým slovům.

SEM — search engine marketing 

Přednostní výpisy jsou úzce spojeny s marketingem ve vyhledávačích neboli SEM (search engine marketing). Pod tento pojem jsou řazeny veškeré marketingové aktivity, jejichž primárním úkolem je zvýšit návštěvnost webové stránky z výsledků vyhledávání.

Známe dva způsoby, jakými se web zobrazuje ve výsledcích vyhledávání:

  • Reklama – majitel webové stránky zaplatí reklamu (přednostní výpis, PPC reklamu apod.) .
  • Organicky – webovou stránku zaindexuje robot vyhledávače a následně ji zobrazí ve výsledcích vyhledávání.

V důsledku lze proto marketing ve vyhledávačích rozdělit na SEO a PPC reklamu.


Heslo zpracoval: Blanka Kochová 9. 6. 2022 (aktualizace: 9. 6. 2022)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?