tag SEO

SEO – termíny a pojmy

Black hat SEO

Termín Black hat SEO se používá pro využívání nedovolených či podvodných praktik pro budování pozic webu ve vyhledávačích či umělém navyšování PageRanku webu.

Katalog

Internetový katalog je seznam odkazů na webové stránky, který jsou logicky roztříděny do stromu kategorií.

Klíčové slovo

Klíčové slovo (z anglického keyword) je v internetovém marketingu výraz nebo fráze, která nejlépe a především nejvýstižněji charakterizuje smysl obsahu zvolené webové stránky.

Linkbuilding

Linkbuilding (budování zpětných odkazů) je velmi důležitou součástí optimalizace pro vyhledavače (SEO).

Long Tail

Long Tail (česky dlouhý ocas či dlouhý chvost) je termín, který se v internetovém marketingu spojuje zejména s objemem vyhledávání obecně velmi populárních slov a specifických slov s nízkou mírou popularity.

Off-page faktory (SEO)

Off-page faktory jsou souborem vlastností, které spolu s on-page faktory ovlivňují, jak dobře se zvolená webová stránka umisťuje ve výsledcích vyhledávání.

On-page faktory (SEO)

On-page faktory jsou souborem vlastností, které spolu s off-page faktory ovlivňují, jak dobře se zvolená webová stránka umisťuje ve výsledcích vyhledávání.

Optimalizace pro vyhledávače

Optimalizace pro vyhledávače (SEO - Search Engine Optimization) je soubor faktorů ovlivňujících, jak dobře se zvolená internetová stránka umisťuje ve výsledcích vyhledávání.

PageRank

PageRank je číselná hodnota, které vyjadřuje, jak webovou stránku hodnotí vyhledávač Google.

SEO

SEO — Search Engine Optimization — se do češtiny překládá jako optimalizace pro vyhledávače.

Anchor text

Termínem anchor text rozumíme viditelný text odkazu, který vede na jinou webovou stránku.

Content Strategy

Content Strategy (česky také: obsahová strategie) je jeden ze základních prvků při návrhu a realizaci webových stránek. Zaměřuje se především na to, jaký obsah bude vaše cílová skupina hledat, jak takový obsah získáte a jak ho budete do budoucna rozvíjet.

Landing page

Landing page je v on-line marketingu označení cílové (nebo záchytné) webové stránky, která se zobrazí jako reakce při kliknutí na reklamu.

Konverzní poměr

Konverzní poměr, popř. míra konverze, je v on-line marketingu procentuální vyjádření počtu lidí, kteří proveli námi požadovanou akci (např. odeslali z webu objednávku).

SERP

SERP — Search Engine Results Page — je stránka se seznamem výsledků, kterou zobrazí vyhledávač, na dotaz zadaný uživatelem.

Robots.txt

Robots.txt je textový soubor, který říkám robotům vyhledávačů, jak mají s navštíveným webem naložit. Říká, které části webu mají vyhledávače procházet a indexovat a které jsou naopak pro přístup robotů zakázané.

Inbound marketing

Inbound marketing je v online marketingu postaven na tzv. pull strategii, kdy zákazník aktivně hledá řešení svého problému a my u něj můžeme díky souvisejícímu a přínosnému obsahu, vzbudit zájem o náš podnik či produkt.

Rankbrain

Rankbrain je tzv. umělá inteligence od Googlu. Je to tedy počítačový program/algoritmus, který se snaží odhalit, jak uživatelé v danou chvíli přemýšlí a co hledají, a na základě těchto signálů zlepšuje relevanci výsledků vyhledávání.

Digitální marketing

Digitální marketing ke komunikaci s cílovou skupinou užívá číslicovou techniku.

SEO – časté otázky

Jak nastavit cíle v Google Analytics

Google Analytics je výborný nástroj pro sledování návštěvnosti a výkonnosti webových stránek. Bez vhodného nastavení vám však nepřinese ten správný efekt. Pokud tedy znáte cíle svého webu a chcete je měřit, nastavte si správně svůj Google Analytics.

Jak si vybrat vhodnou doménu

Chcete si zaregistrovat novou doménu a přemýšlíte nad jejím názvem a vhodnou koncovkou? Tato stránka vám pomůže při výběru a správném rozhodnutí.

Jaké faktory ovlivňují SEO

Jaké faktory jsou v SEO důležité? Stačí mít dobrý titulek a moře zpětných odkazů? Faktorů, které ovlivní, zda se na určitý dotaz nabídnou vyhledávače uživatelům právě vaši stránku, je celá řada. Podívejte se na ně.