Téma: SEO

Téma: SEO

Analýza klíčových slov

Analýza klíčových slov je metoda, která se používá v oblasti marketingu ke zjištění toho, jaká klíčová slova nebo fráze lidé používají při hledání určitých produktů nebo služeb online.
Zobrazit heslo

Anchor text

Termínem anchor text rozumíme viditelný text odkazu, který vede na jinou webovou stránku.
Zobrazit heslo

Black hat SEO

Termín Black hat SEO se používá pro využívání nedovolených či podvodných praktik pro budování pozic webu ve vyhledávačích či umělém navyšování PageRanku webu.
Zobrazit heslo

Content Strategy

Content Strategy (česky také: obsahová strategie) je jeden ze základních prvků při návrhu a realizaci webových stránek. Zaměřuje se především na to, jaký obsah bude vaše cílová skupina hledat, jak takový obsah získáte a jak ho budete do budoucna rozvíjet.
Zobrazit heslo

Digitální marketing

Digitální marketing využívá ke komunikaci s cílovou skupinou číslicovou techniku.
Zobrazit heslo

Inbound marketing

Inbound marketing je v online marketingu postaven na tzv. pull strategii, kdy zákazník aktivně hledá řešení svého problému a my u něj můžeme vzbudit zájem o náš podnik či produkt prostřednictvím souvisejícího a přínosného obsahu.
Zobrazit heslo

Katalog

Internetový katalog je seznam odkazů na webové stránky, které jsou logicky roztříděny do stromu kategorií.
Zobrazit heslo

Klíčové slovo

Klíčové slovo (z anglického keyword) je v digitálním marketingu výraz nebo fráze, která nejlépe a především nejvýstižněji charakterizuje smysl obsahu zvolené webové stránky.
Zobrazit heslo

Landing page

Landing page je v on-line marketingu označení cílové (nebo záchytné) webové stránky, která se zobrazí jako reakce při kliknutí na reklamu.
Zobrazit heslo

Linkbuilding

Linkbuilding (budování zpětných odkazů) je velmi důležitou součástí optimalizace pro vyhledávače (SEO).
Zobrazit heslo

Long Tail

Long Tail (česky dlouhý ocas či dlouhý chvost) je termín, který se v internetovém marketingu spojuje zejména s objemem vyhledávání obecně velmi populárních slov a specifických slov s nízkou mírou popularity.
Zobrazit heslo

ML Sitemap

XML Sitemap je soubor obsahující odkazy na všechny stránky webu
Zobrazit heslo

Off-page faktory (SEO)

Off-page faktory jsou souborem vlastností, které spolu s on-page faktory ovlivňují, jak dobře se zvolená webová stránka umisťuje ve výsledcích vyhledávání.
Zobrazit heslo

On-page faktory (SEO)

On-page faktory jsou souborem vlastností, které spolu s off-page faktory ovlivňují, jak dobře se zvolená webová stránka umisťuje ve výsledcích vyhledávání.
Zobrazit heslo

Optimalizace pro vyhledávače

Optimalizace pro vyhledávače (zkráceně SEO – Search Engine Optimization) je metoda, která pomocí celé řady faktorů ovlivňuje, jak dobře je zvolená webová stránka nalezitelná.
Zobrazit heslo

PageRank

PageRank je číselná hodnota, které vyjadřuje, jak webovou stránku hodnotí vyhledávač Google.
Zobrazit heslo

Rankbrain

Rankbrain je umělá inteligence od Googlu. Jedná se o počítačový program/algoritmus, který se snaží odhalit, jak uživatelé v danou chvíli přemýšlí a co hledají. Na základě těchto signálů zlepšuje relevanci výsledků vyhledávání.
Zobrazit heslo

Robots.txt

Robots.txt je textový soubor, který říkám robotům vyhledávačů, jak mají s navštíveným webem naložit. Říká, které části webu mají vyhledávače procházet a indexovat a které jsou naopak pro přístup robotů zakázané.
Zobrazit heslo

SEO

SEO — Search Engine Optimization — se do češtiny překládá jako optimalizace pro vyhledávače.
Zobrazit heslo

SEO servis

SEO servis je online analytická služba, která zdarma nabízí zjednodušenou a zavádějící "SEO analýzu" vybraných částí z vaší webové prezentace, která je vyjádřena v procentech.
Zobrazit heslo

SERP

SERP — Search Engine Results Page — je stránka se seznamem výsledků, kterou zobrazí vyhledávač na dotaz zadaný uživatelem.
Zobrazit heslo