On-page faktory (SEO)

O
Marketingový slovníček

On-page faktory jsou souborem vlastností, které spolu s off-page faktory ovlivňují, jak dobře se zvolená webová stránka umisťuje ve výsledcích vyhledávání.

Zásadním a nejklíčovějším on-page faktorem každé webové stránky je její obsah. Dalšími on-page faktory jsou:  Správné sémantické zpracování tohoto obsahu pomocí HTML značek, titulek stránky, URL a vše, co je ze zvolenou stránkou přímo spojeno. 

Přehled on-page faktorů

Titulek

Titulek stránky by měl obsahovat informaci o obsahu zvolené stránky. Titulek by rozhodně neměl být stejný pro celý web, ale unikátní pro každou stránku webu.

Zápis titulku v HTML kódu: <title>Titulek stránky</title>

Title je jeden z nejdůležitějších tagů celé stránky – vyhledávače na něj kladou velký důraz.

Meta description

Popisek stránky by měl obsahovat krátkou informaci o obsahu stránky. Ani meta description by neměl být pro celý web stejný.

Zápis titulku v HTML kódu: <meta name="description" content="Popisek stránky" /

Nadpisy stránky

Zápis nadpisu nejvyšší úrovně v HTML kódu: <h1>Nadpis stránky</h1>

Zápis nadpisu druhé úrovně v HTML kódu: <h2>Podnadpis</h2>

Zvýrazněný text na stránce

Zápis zvýrazněného textu v HTML kódu: <strong>zvýrazněný text</strong>

Alternativní popis obrázku

Běžné fulltextové vyhledávače nedovedou rozpoznat co je na obrázku. Podobně jako nevidomí uživatelé však dokáže pracovat s alternativním popisem obrázku. 

Zápis alternativního popisu v HTML kódu: <img src="foto.jpg" alt="alternativní popis obrázku">

Text stránky

Klíčová slova by měla být ve vhodném poměru obsažena i v běžném textu stránky.

URL adresa stránky

Vyhledávače, stejně jako uživatelé, dávají přednost jednoduchým a neměnným URL adresám.

  • Vhodná URL adresa:
    http://www.firma.cz/nazev-stranky/
  • Nevhodná URL adresa:
    http://www.firma.cz/clanek.php?&id=78652&lang=cs&user=e061c9aea5026301e7b3ff09e9aca2cf

Možná vás bude zajímat:


Heslo zpracoval: Hana Vidmuchová 12. 9. 2011 (aktualizace: 12. 9. 2011)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?