L
Marketingový slovníček

Landing page je v on-line marketingu označení cílové (nebo záchytné) webové stránky, která se zobrazí jako reakce při kliknutí na reklamu.

Na landing page můžeme návštěvníky přivádět ze sociálních médií, e-mailové kampaně nebo aktivit ve vyhledávačích (SEM, PPC).

Landing page je klíčovým prvkem celé marketingové kampaně. Návštěvník si na ní vytváří první dojem, na jehož základě se rozhoduje, co udělá dále (viz princip AIDA).


Heslo zpracoval: Marek Rolný 3. 11. 2011 (aktualizace: 3. 11. 2011)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?