A
Marketingový slovníček

AIDA je zkratkou z anglických slov Attention, Interest, Desire, Action, které popisují model chování, probíhající u zákazníka ovlivněného marketingovou kampaní od vyvolání pozornosti až po nákup.

Marketingový model AIDAMarketingový model AIDA

Model (nebo též framework) AIDA je účinným marketinkovým nástrojem, který využívá zmíněného stupňového procesu v marketingové komunikaci.

  • A (Attention) – pozornost – nejprve je třeba u člověka vzbudit pozornost
  • I (Interest) – zájem – informace musí následně vzbudit zájem (např. zjistit více informací)
  • D (Desire) – touha – následujícím krokem je vyvolání touhy po produktu (musím to mít)
  • A (Action) – akce – člověk si produkt koupí či objedná

Hlavním nedostatkem modelu AIDA je absence ponákupních efektů. Proto ho někteří marketéři rozšiřují model na AIDA(S).

  • S (Satisfaction) – spokojenost – zákazník je spokojen, nakupuje znovu a doporučuje ostatním

Jak může AIDA(S) fungovat v online marketingu

Dle modelu AIDA(S) je doporučeno psát reklamní texty a navrhovat celé online kampaně.

Rozšíření marketingového modelu AIDA na AIDA(S)Rozšíření marketingového modelu AIDA na AIDA(S)
  • AZískání pozornosti – Pozornost můžeme získat pomocí úderného titulku PPC reklamy, banneru, odkazu ve vyhledávači a nebo přímo vhodným titulkem (nadpisem) na webové stránce.
  • IVzbuzení zájmu – Jakmile jsme získali pozornost, je nutné prohlubovat zájem. Zájem vzbudíte nejlépe krátkým výstižným textem, který nutí člověka kliknout (u reklamy) pro více informací a nebo (na webu) číst stránku dál. 
  • DMusím to mít – Na webu je třeba návštěvníka přesvědčit. Někdy více zabírají pozitivní emoce než jen logické důvody. Pokud se čtenář cítí se jako šťastný majitel výrobku či služby, cíle je dosaženo.
  • ASplnění cíle – Musíme přesvědčit návštěvníka stránky, aby jednal. Musí to být co nejjednoduší. Chceme aby reagoval a přemohl svou váhavost. Nejlépe teď.
  • SDoporučení produktu– Po koupi produktu by neměla naše komunikace ustat. Měli bychom motivovat zákazníka k doporučení našeho produktu či dalšímu nákupu. Ideální jsou v tomto kroku sociální sítě.

Původ modelu AIDA

Za autora termínu AIDA je považován marketingový teoretik a reklamní evangelista Elias St. Elmo Lewis (23. 3. 1872 – 18. 3. 1948, který model publikoval a postupně doplňoval už od roku 1899.

Posláním reklamy je přilákat čtenáře tak, že si reklamu prohlédne a začne ji číst; pak ho zaujmout, takže ji bude číst dál; pak ho přesvědčit, aby uvěřil tomu, co si přečte. Pokud reklama obsahuje tyto tři kvality úspěchu, jedná se o úspěšnou reklamu.
Elias St. Elmo Lewis — 1903

Později doplnil Elmo Lewis model ještě o čtvrtou složku – akci – a tak byl model AIDA kompletní. 

Marketingová a reklamní literatura později zplodila i řadu dalších podobných hierarchických modelů.


Možná vás bude v souvislosti s modelem AIDA také zajímat:


Heslo zpracoval: Marek Rolný 16. 8. 2016 (aktualizace: 25. 4. 2022)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?