P
Marketingový slovníček

PageRank je číselná hodnota, které vyjadřuje, jak webovou stránku hodnotí vyhledávač Google.

PageRank původně vychází z akademického citačního indexu. Mimo nejzasvěcenějších zaměstnanců Googlu patrně nikdo neví, k čemu přesně se používá. Existuje několik oficiálně nepodložených teorií.

  • PageRank má vliv na lepší umístění stránky ve výsledcích vyhledávání
  • PageRank má vliv na rychlejší aktualizaci stránek v Google indexu
  • PageRank má vliv na větší ochotu robota sledovat nové odkazy

Jak se počítá PageRank

Google počítá PageRank podle toho, kolik a jak významných stránek na danou stránku odkazuje. Výpočet PageRanku je popsán v dokumentu The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine. Podle něj vzniklo několik různých návodů, které vysvětlují jak funguje.

PR(A) = (1-d) + d (PR(T1)/C(T1) + ... + PR(Tn)/C(Tn))

PageRank stránky A (označen jako PR(A)) se vypočítává se z PageRanků stránek, které na ni odkazují (stránky T1 až Tn).

Google Toolbar PageRank (GTPR)

Jako běžný uživatel můžete u webových stránek sledovat tzv. Google Toolbar PageRank (GTPR). Google Toolbar PageRank nabývá hodnot 0 až 10. Google tvrdí, že odraz PageRanku zobrazovaný na Toolbaru je pouze informace pro uživatele, jak moc je právě prohlížená stránka důvěryhodná.

PageRankPageRank

PageRank můžete sledovat pomocí nástroje Google Toolbar.

Dokud jsou stránky mladé, nemají GTPR žádný. Neznamená to však, že by na stránku nevedly žádné odkazy, ale pouze to, že stránka zatím nemá záznam v databázi GTPR.

Google Toolbar PageRank (GTPR) je nyní často spojována s cenou dané webové stránky.

 


Heslo zpracoval: 0 20. 7. 2012 (aktualizace: 20. 7. 2012)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?