L
Marketingový slovníček

Long Tail (česky dlouhý ocas či dlouhý chvost) je termín, který se v internetovém marketingu spojuje zejména s objemem vyhledávání obecně velmi populárních slov a specifických slov s nízkou mírou popularity.

Long Tail se využívá zejména v SEO a PPC reklamě. Optimalizace PPC kampaní na long tail je velmi důležitá, protože tak dosahujeme velmi přesného cílení při nižších nákladech na kampaň a také výrazně lepší konverzní poměr.

Na svislé ose (y) je vynesen počet hledání, na vodorovné ose (x) specifičnost (vlevo méně specifická, vpravo hodně specifická klíčová slova); zdroj: www.scoroncocolo.comNa svislé ose (y) je vynesen počet hledání, na vodorovné ose (x) specifičnost (vlevo méně specifická, vpravo hodně specifická klíčová slova); zdroj: www.scoroncocolo.com

Strategie Long Tail

Strategie Long Tail využívá tzv. Paretovo pravidlo, které říká, že 20 % návštěvnosti webu z vyhledávačů generují velmi populární klíčová slova, ale zbylých 80 % návštěvnosti z vyhledávání tvoří velmi specifická slova a fráze s nízkou mírou popularity.

Např. slovo reality je velice populární a hledá ho denně tisíce uživatelů. Pokud budeme tedy webovou stránku či PPC kampaň optimalizovat na slovo reality, musíme z důvodu popularity počítat s vysokou cenou. Pokud ale budeme webovou stránku či PPC kampaň optimalizovat na klíčové slovo rodinný domek 4+1 Brno bude objem hledání sice výrazně nižší (řádově jednotky), ale cílení je mnohem přesnější a náklady na optimalizaci budou velmi nízké.

Long tail a počet hledaných slov

Každý je jiný, a stejnou věc hledá každý člověk trochu jinak. Návštěvníci z vyhledávačů na web přichází na stovky a tisíce frází, které nás mnohdy ani ve snu nenapadnou. Všiměte si v Google Analytics počtu návštěv a počtu klíčových slov, které tyto návštěvy přivedly.

Na uvedeném obrázku z nástroje Google analytics vidíte, že téměř 10.000 návštěvníků přivedlo na web více než 6.000 klíčových slovNa uvedeném obrázku z nástroje Google analytics vidíte, že téměř 10.000 návštěvníků přivedlo na web více než 6.000 klíčových slov

Heslo zpracoval: 0 22. 10. 2013 (aktualizace: 22. 10. 2013)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?