Long Tail

Long Tail (česky dlouhý ocas či dlouhý chvost) je termín, který se v internetovém marketingu spojuje zejména s objemem vyhledávání obecně velmi populárních slov a specifických slov s nízkou mírou popularity.

 

Long Tail se využívá zejména v SEO a PPC reklamě. Optimalizace PPC kampaní na long tail je velmi důležitá, protože tak dosahujeme velmi přesného cílení při nižších nákladech na kampaň a také výrazně lepší konverzní poměr.

Zábavný graf osvětlující strategii long tail

Na svislé ose (y) je vynesen počet hledání, na vodorovné ose (x) specifičnost
(vlevo méně specifická, vpravo hodně specifická klíčová slova)
zdroj: www.scoroncocolo.com

Strategie Long Tail

Strategie Long Tail využívá tzv. Paretovo pravidlo, které říká, že 20 % návštěvnosti webu z vyhledávačů generují velmi populární klíčová slova, ale zbylých 80 % návštěvnosti z vyhledávání tvoří velmi specifická slova a fráze s nízkou mírou popularity.

Např. slovo reality je velice populární a hledá ho denně tisíce uživatelů. Pokud budeme tedy webovou stránku či PPC kampaň optimalizovat na slovo reality, musíme z důvodu popularity počítat s vysokou cenou. Pokud ale budeme webovou stránku či PPC kampaň optimalizovat na klíčové slovo rodinný domek 4+1 Brno bude objem hledání sice výrazně nižší (řádově jednotky), ale cílení je mnohem přesnější a náklady na optimalizaci budou velmi nízké.

Long tail a počet hledaných slov

Každý je jiný, a stejnou věc hledá každý člověk trochu jinak. Návštěvníci z vyhledávačů na web přichází na stovky a tisíce frází, které nás mnohdy ani ve snu nenapadnou. Všiměte si v Google Analytics počtu návštěv a počtu klíčových slov, které tyto návštěvy přivedly.

seo-cile-long-tail.png

Na uvedeném obrázku z nástroje Google analytics vidíte, že téměř 10.000 návštěvníků
přivedlo na web více než 6.000 klíčových slov.

 

Poslední aktualizace pojmu Long Tail: 22. 10. 2013