Klíčové slovo

K
Marketingový slovníček

Klíčové slovo (z anglického keyword) je v digitálním marketingu výraz nebo fráze, která nejlépe a především nejvýstižněji charakterizuje smysl obsahu zvolené webové stránky.


Heslo zpracoval: Marek Rolný 31. 8. 2012 (aktualizace: 9. 6. 2022)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?