C
Marketingový slovníček

CPC — Cost Per Click (česky: Cena za proklik) — je jeden ze způsobů platby v internetovém marketingu.

Tento způsob platby se používá u tzv. PPC reklamy, kdy inzerent neplatí za zobrazení reklamy, ale pouze za prokliknutí na cílenou stránku.

Maximální CPC je maximální částka, kterou je inzerent ochoten za slovo či frázi nabídnout.

Minimální CPC je minimální částka, kterou musí inzerent pro slovo či frázi uhradit, aby se reklama zobrazovala. V PPC systému Sklik je to např. 0,20 Kč.

Rozšířená CPC  lze kombinovat s maximální CPC. Jedná se o dynamické nabízení CPC, kdy částka stoupá a klesá, v závislosti na odhadu dojde-li ke konverzi či nikoli.

Inzerentovi tento způsob dává větší jistotu efektivnosti reklamní kampaně.


Heslo zpracoval: 0 31. 8. 2012 (aktualizace: 31. 8. 2012)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?