PPC reklama

PPC — Pay Per Click (česky: Platba za proklik) — je v on-line marketingu platební model výkonové reklamy, kdy inzerent neplatí za zobrazení své reklamy, ale pouze za prokliknutí z této reklamy na svou webovou stránku.

 

Inzerentovi dává Pay Per Click (PPC) reklama větší jistotu efektivnosti reklamní kampaně. Jak už název napovídá, inzerent platí pouze za proklik, nikoliv za zobrazení (impresi). 

Reklamní PPC systémy

V České republice jsou nejznámější tyto reklamní systémy:

  • Google AdWords
  • Seznam Sklik
  • Facebook Ads
  • eTarget
  • AdFOX - služba byla v březnu 2011 zrušena

 PPC reklamní systémy: Google AdWords, Sklik, Etarget

Proč PPC reklama

  • Lidé využívají vyhledávače, když hledají konkrétní informace, a proto je zde vaše reklama perfektně cílená.
  • Neplatíte za to, že vás někdo vidí, ale pouze za to, že přijde na vaše stránky.
  • Můžete poměrně přesně měřit výsledky vložené investice.

PPC reklama a měření úspěšnosti

Aby byla PPC reklama dlouhodobě úspěšná, je velice důležité takovou reklamní kampaň průběžně optimalizovat. Je totiž poměrně běžné, že si klient nastaví PPC reklamu svépomocí, ta však není optimalizována a vede k nevýhodným cenám za proklik.  I proto je důležité vedle nastavení samotné PPC kampaně věnovat čas i nastavení analytických nástrojů a jejich správnému užití. 

Když se řekne měření úspěšnosti, každého může napadnout něco trošku jiného. Je důležité si zvolit klíčovou metriku. Mezi nejznámější metriky, nebo-li také KPI, se řadí například CPC (cost per click), CTR (click through rate) či poměrně oblíbené PNO (podíl nákladů na obratu). Analytika PPC kampaní se mimo jiné provádí pomocí nástroje Google Analytics.

Kde lze PPC reklamu vidět?

PPC reklamu můžete vidět ve vyhledávačích, na zpravodajských portálech a v řadě partnerských webů. Takové reklamě se říká kontextová reklama. Kontextem rozumíme obsah stránky. Jednoduše řečeno systém analyzuje obsah webu a na základě analýzy poté zobrazuje relevantní reklamu. Toho se užívá například při realizaci remarketingových kampaní, kdy inzerent zobrazuje dodatečná marketingová či brandová sdělení u obsahově relevantního obsahu. Kontextová reklama je obdoba PPC reklamy ve vyhledávačích, akorát s tím rozdílem, že ve vyhledávačích zadává kontext sám uživatel a reklamy jsou odvozeny na základě shody s vyhledávací frází.

Jak probíhá nákup PPC reklamy?

Nákup reklamy v PPC systémech se realizuje pomocí aukce. Čím vyšší částku jste ochotni zaplatit za jeden proklik, tím větší šanci na lepší pozici máte. O samotném umístění inzerátu však nerozhoduje pouze nabídnutá cena, ale i tzv. skóre kvality. Skóre kvality slouží k vyhodnocení kvalitativních faktorů reklamy počínaje metrikou CTR a konče kvalitou stránky, na kterou inzerát odkazuje. I proto je důležité při samotném plánování PPC kampaně připravit i kvalitní copywriting, bannery i samotné landing pages.

Mohlo by vás zajímat:

 

 

Poslední aktualizace pojmu PPC reklama: 4. 3. 2018