K
Marketingový slovníček

Zkratka KPI pochází z anglického Key Performance Indicator, což bychom mohli do češtiny přeložit jako Klíčové ukazatele výkonnosti. Jedná se o univerzální název pro ukazatele, jehož úkolem je měření výkonu.

Zjednodušeně řečeno se jedná o systém, kterým lze měřit efektivitu, s jakou jsou dosahovány předem vytyčené cíle.

U větších společností se můžeme setkat s více ukazateli KPI, které mohou být cíleny na celou společnost, jednotlivá oddělení, konkrétní projekty, zaměstnance a podobně.

Celý systém může být vhodnou motivací ke zvýšení pracovních úspěchů. Z velkého množství dat, které mohou vzniknout, je přínosné vytipovat si několik nejdůležitějších metrik a ty pravidelně sledovat.

Cílem může být například zvýšení návštěvnosti webové stránky, meziroční zvýšení obratu e-shopu apod.

Do kolonky KPI lze zařadit vše, co lze měřit v procentech úspěšnosti. V rámci online marketingu to může být například míra prokliku, cena za proklik, konverzní poměr a podobně.


Heslo zpracoval: Blanka Kochová 12. 1. 2022 (aktualizace: 7. 3. 2022)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?