C
Marketingový slovníček

CTR — Click Through Rate (česky Míra prokliku) — je v internetovém marketingu označení poměru mezi počtem zobrazení reklamy a počtem kliknutí na tuto reklamu. CRT se udává v procentech.

Vysoké CTR můžeme pozorovat např. u dobře cílené PPC reklamy ve vyhledávání a naopak nízké CTR mají klasické bannerové kampaně. CTR se však měří například i u emailových kampaní. CTR je jedním z ukazatelů (KPI) výkonnosti reklamních kampaní a podílí se rovněž na pozici reklam, neboť vysoké CTR reflektuje i vyšší kvalitu obchodního sdělení. To však nemusí být pravidlem - může se stát, že někdo dá za zobrazení velmi vysokou nabídku a tím se dostane nahoru i přesto, že kvalita sdělení nebude kvalitní.

Je nutno podotknout, že to funguje i naopak - pokud je inzerce zobrazena na méně výhodném místě, CTR se může razantně snížit i přes kvalitní zpracování. Tento ukazatel tedy nelze užívat izolovaně, bez většího přehledu a brát jej jako bernou minci.

Vzoreček pro výpočet míry prokliku

Pro lepší představu o tom, co vlastně míra prokliku znamená, uvádíme vzorec pro výpočet CTR.

CTR (%) = počet prokliků / počet zobrazení * 100

Jaké jsou obvyklé hodnoty míry prokliku?

CTR hodnoty se liší podle použitého reklamního formátu a samozřejmě, jak již bylo uvedeno výše, podle kvality samotného obchodního sdělení. Zatímco u necílené display reklamy se CTR pohybuje v setinách až desetinách procentního bodu, rich media reklamní formáty mohou dosáhnout CTR v hodnotě několika procentních bodů. Dobře nastavená a optimalizovaná PPC kampaň ve vyhledávání může zpravidla dosáhnout míry prokliku v úrovni až nižších desítek procent - dejme tomu 10 až 20 procent, ty samá čísla pak lze vysledovat i u kvalitních emailových kampaní.

Při měření výkonnosti reklamních kampaní vás budou zajímat i další ukazatele, jako například:


Heslo zpracoval: Hana Vidmuchová 7. 3. 2018 (aktualizace: 7. 3. 2018)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?