P
Marketingový slovníček

PNO (podíl nákladů na obratu) je procentuální vyjádření hodnoty nákladů (tj. celková cena reklamy) vydělené celkovou hodnotou dosažených konverzí.

Jinak a jednoduše řečeno: Kolik procent z tržeb tvoří náklady. 

K čemu slouží metrika PNO?

Podíl nákladů na obratu reflektuje efektivitu reklamní kampaně ve smyslu finančním. Zjednodušeně: Čím menší je PNO, tím lépe. Pokud je PNO příliš vysoké, kampaň se finančně nevyplácí. Průběžnou optimalizací kampaní se pak naopak PNO dá snižovat a kampaň se stává výnosnější. Pokud je zachováno dobré PNO, nemá smysl rozpočet reklamní kampaně omezovat.

PNO — podíl nákladů na obratuPNO — podíl nákladů na obratu

Příklad výpočtu PNO

V e-shopu máte produkt za 10 000 Kč. Kampaň nastavíte tak, že produkt prodáte za 10 000 Kč a nákup reklamy vás bude stát 1 500 Kč. Hrubé PNO je v tomto případě 15%.

(Náklady: 1 500 Kč / Tržby: 10 000 Kč) * 100 =  PNO 15%

Jak vypočítat čisté PNO?

Započítejte do nákladů i další faktory, například odměnu agentuře apod. Pokud kampaň není rentabilní, pak je třeba přistoupit k její optimalizaci.

PNO je mj. i důležitým ukazatelem pro měření výkonnosti PPC kampaní. Tuto metriku používá např. Google Ads a od roku 2013 i reklamní systém Sklik.


Mohlo by vás zajímat:


Heslo zpracoval: Marek Rolný 4. 3. 2018 (aktualizace: 4. 3. 2018)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?