PNO

PNO (podíl nákladů na obratu) je procentuální vyjádření hodnoty nákladů (tj. celková cena reklamy) vydělené celkovou hodnotou dosažených konverzí.

 

Jinak a jednoduše řečeno: Kolik procent z tržeb tvoří náklady. 

K čemu je PNO?

Podíl nákladů na obratu reflektuje efektivitu reklamní kampaně ve smyslu finančním. Čím menší je PNO, tím lépe. Pokud je PNO příliš vysoké, kampaň se finančně nevyplácí. Průběžnou optimalizací kampaní se pak naopak PNO dá snižovat a kampaň se stává výnosnější. Pokud je zachováno dobré PNO, nemá smysl omezovat rozpočet reklamní kampaně.

Příklad výpočtu PNO

V e-shopu máte produkt za 10 000 Kč. Kampaň nastavíte tak, že produkt prodáte za 10 000 Kč a nákup reklamy vás bude stát 1 000 Kč. Hrubé PNO je v tomto případě 10%.

Jak vypočítat čisté PNO? Započítejte do nákladů i další faktory, například odměnu PPC specialistovi. 

(Náklady: 1 500 Kč / Tržby: 10 000 Kč) * 100 =  PNO 15%

Pokud kampaň není rentabilní, pak je třeba přistoupit k optimalizaci.

PNO je důležitým ukazatelem pro měření výkonnosti PPC kampaní.

Tuto metriku používá od roku 2013 reklamní systém metrik Sklik.

 

 

Poslední aktualizace pojmu PNO: 4. 3. 2018