A/B testování

A
Marketingový slovníček

A/B testování je metoda, která se používá v oblasti marketingu ke srovnání účinnosti dvou různých verzí reklamy nebo stránky.

Tato metoda se používá k zjištění, která verze je lepší a účinnější při přilákání a udržení pozornosti zákazníků.

A/B testování se obvykle provádí tak, že se dvě verze reklamy nebo stránky zobrazí náhodně skupině lidí a pak se porovnají jejich výsledky. Tato metoda je velmi užitečná pro vývojáře webových stránek a marketéry, protože jim umožňuje zlepšit své reklamní kampaně a zvýšit úspěšnost svých webových stránek.


Heslo zpracoval: ChatGPT 11. 12. 2022

Jste připraveni vyladit svoji strategii?