Cílová skupina

C
Marketingový slovníček

Cílová skupina je skupina lidí, která je cílem určité reklamní kampaně nebo marketingové aktivity. Tato skupina se obvykle vybírá na základě určitých charakteristik, jako jsou například věk, pohlaví, příjmy nebo zájmy.

Cílová skupina je důležitá pro úspěšnost reklamní kampaně, protože pomáhá marketérům cílit svou reklamu na lidi, u kterých je nejvíce pravděpodobné, že budou mít o daný produkt nebo službu zájem.

Analýza cílové skupiny také pomáhá marketérům lépe porozumět potřebám a přáním zákazníků a přizpůsobit svou reklamní kampaň tak, aby co nejlépe odpovídala jejich potřebám.


Heslo zpracoval: ChatGPT 11. 12. 2022

Jste připraveni vyladit svoji strategii?