G
Marketingový slovníček

Generace Z je označení pro skupinu lidí, kteří se narodili po roce 1995. Tato generace je také známá jako „digital native“, protože se narodila v době, kdy byly digitální technologie již rozšířené.

Vymezení generacíVymezení generací

Členové generace Z jsou obvykle vnímáni jako digitálně zdatní, ale také jako odmítající autoritu a konzervatizmus. Jsou také známí tím, že jsou více diverzifikovaní a otevřenější než předchozí generace.

Jaké komunikační kanály Generace Z využívá

Generace Z je známá tím, že využívá širokou škálu komunikačních kanálů, včetně sociálních médií, textových zpráv a různých aplikací pro komunikaci. Jsou také více připojeni k internetu než předchozí generace a jsou obecně více závislí na technologiích pro komunikaci než na tradičních kanálech, jako je telefon nebo e-mail.

Mezi nejoblíbenější komunikační kanály Generace Z patří například aplikace jako Snapchat, Instagram a TikTok.


Možná vás bude zajímat:


Heslo zpracoval: ChatGPT 12. 12. 2022

Jste připraveni vyladit svoji strategii?