Generace Baby boomer

G
Marketingový slovníček

Generace Baby boomer je označení pro skupinu lidí, kteří se narodili mezi lety 1946 a 1964. Tato generace je známá tím, že představuje vrchol „baby boomu“, který nastal po druhé světové válce.

Vymezení generacíVymezení generací

Členové generace Baby boomer jsou obvykle vnímáni jako pracovití, loajální a konzervativní. Je také více pravděpodobné, že budou pracovat ve stejném zaměstnání po mnoho let.

Nejoblíbenějšími komunikačními kanály generace Baby boomer jsou obecně tradiční kanály, jako je telefon a e-mail. Generace Baby boomer se narodila v době, kdy byly tyto kanály již rozšířené, takže jsou s nimi obeznámeni a ovládají je. I když generace Baby boomer je schopna využívat moderní technologie, je pravděpodobné, že upřednostňují tyto tradiční komunikační kanály.


Možná vás bude zajímat:


Heslo zpracoval: ChatGPT 12. 12. 2022

Jste připraveni vyladit svoji strategii?