F
Marketingový slovníček

Facebook Ads je reklamní formát v sociálních sítích spadajících pod společnost Meta. Reklama využívá platební modely PPC (pay per click, platba za proklik) a PPV (pay per view, platba za zobrazení).

Facebook Ads se zobrazují na sociální síti Facebook, Instagramu, v Messengeru a Audience Network.

Silnou stránkou reklamy na Facebooku je možnost velice dobře cílit na vybranou audienci. I proto se Facebook reklamy velice často používají vedle PPC reklamy ve vyhledávání pro akvizici nových zákazníků.

Facebook reklama je dnes jednou z nejpoužívanějších reklam. Ve srovnání s ostatními druhy reklamy je téměř nemožné tyto reklamy blokovat pomocí pluginů pro blokování reklamy.

Formáty Facebook reklam se v posledních letech neustále proměňují, každý formát má přitom různé technické požadavky, pravidla pro reklamu, podporované účely a výzvy k akci. Kvalitní nastavení Facebook kampaně proto doporučujeme přenechat profesionálům. Nejen že ušetříte čas potřebný k nastudování všech pravidel, ale rovněž ušetříte nemalé finanční prostředky a vyvarujete se zbytečných chyb.

Formáty reklamy Facebook Ads

 • Obrázek
 • Video
 • Sbírka
 • Rotující formát
 • Rychlé prostředí

Možnosti cílení reklamy Facebook Ads

 • Lokalita - ze seznamu vybíráte určitou zemi či lokalitu
 • Pohlaví - cílit můžete na ženy, muže či obě pohlaví 
 • Věk - můžete si vybrat jednu z věkových skupin 
 • Jazyk - můžeme cílit na základě používání určitého jazyka
 • Podrobné cíléní - můžeme cílit anebo vyločovat cílení na základě demografických údajů, zájmů a chování (můžeme cílit např. na rodiče, zájemce o určitou věc, nákupního chování, dosaženého vzdělání apod.)
 • Spojení - na lidi můžeme cílůit anebo je vylučovat na základě spojení s našimi stránkami, aplikacemi, událostmi, apod.
 • Vlastní okruh uživatelů - můžeme je vytvářet z našich seznamů, na základě Facebook pixelu, Facebook SDK nebo na základě projeveného zájmu na Facebooku.
 • Podobný okruh uživatelů - můžeme cílit na uživatele podobné lidem z našich okruhů. 

Platba za kliknutí

 • Rozpočet na den - doporučujeme minimálně 9.00 USD
 • Minimální cena za klik - obecně je minimální cena 0,1 USD (cena za CPC neurčuje kvalitu výslewdků kampaně, přesto je ukazatelem)

Pozn.: Ideální rozpočet je potřeba stanovit individuálně dle daného projektu. Stejně jako u PPC reklam je pro nás spíše než samotná cena reklamy důležité PNO.

Mohlo by vás zajímat:


Heslo zpracoval: Václav Jurásek 19. 2. 2018 (aktualizace: 19. 2. 2018)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?