API

API (Application Programmers Interface) je definované rozhraní pro efektivní programování aplikací.

 
API je obvykle sbírka procedur, tříd, funkcí a knihoven, které může využívat programátor, při programování jiné aplikace.

Poslední aktualizace pojmu API: 9. 9. 2011