A
Marketingový slovníček

API (Application Programmers Interface) je definované rozhraní pro efektivní programování aplikací.

API je obvykle sbírka procedur, tříd, funkcí a knihoven, které může využívat programátor, při programování jiné aplikace.

Heslo zpracoval: Hana Vidmuchová 9. 9. 2011 (aktualizace: 9. 9. 2011)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?