Slovníček marketingových pojmů

Slovníček marketingových pojmů

Digitální marketing

Digitální marketing využívá ke komunikaci s cílovou skupinou číslicovou techniku.
Zobrazit heslo

Doména

Doména, z anglického domain name (doménové jméno), je jednoznačné označení počítačů nebo sítí připojených k internetu. Příkladem domény je třeba www.optimal-marketing.cz.
Zobrazit heslo

Děkovací stránka

Děkovací stránka, anglicky thank you page, se zpravidla zobrazí po odeslání formuláře. Většinou se jedná o krátký děkovný text, někdy jednoduchý, jindy originálně pojatý, s potenciálem, který lze využít v rámci komunikace s klienty.
Zobrazit heslo

E-mailová kampaň

E-mailová kampaň je jednou ze základních taktik online marketingu. Využívá se zejména v retenční komunikaci nebo pro oslovení získaných leadů.
Zobrazit heslo

Etarget

Etarget je reklamní systém, který umožňuje inzerentům nakoupit cílenou reklamu placenou za prokliky (PPC reklama) v široké síti partnerských webů.
Zobrazit heslo

Extranet

Extranet je uzavřená počítačová síť či aplikace využívající internetové protokoly. Obvykle spojuje firmu a její nejbližší partnery, dodavatele nebo odběratele.
Zobrazit heslo

FTP

FTP (anglicky File Transfer Protocol) je protokol pro přenos souborů mezi počítači v síti (na internetu).
Zobrazit heslo

Facebook

Facebook je rozsáhlá internetová sociální síť, sloužící zejména ke komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, k udržování vztahů a k zábavě.
Zobrazit heslo

Facebook Ads

Facebook Ads je reklamní formát v sociálních sítích spadajících pod společnost Meta. Reklama využívá platební modely PPC (pay per click, platba za proklik) a PPV (pay per view, platba za zobrazení).
Zobrazit heslo

Facebook Business Manager

Facebook Business Manager je nástroj společnosti Facebook pro správu firemních stránek a reklamy v síti Facebook.
Zobrazit heslo