F
Marketingový slovníček

FTP (anglicky File Transfer Protocol) je protokol pro přenos souborů mezi počítači v síti (na internetu).

FTP je jeden z nejstarších protokolů na principu klient-server.

Nejčastější užití FTP

File transfer protocol se nejčasteji používá pro správu internetových stránek či sdílení dat mezi uživateli.

Pro přístup na server pomocí FTP protokolu potřebujete znát jméno serveru (hostilele), uživatelské jméno a heslo.

Např.:
server: ftp.vase-domena.cz
uživatel: uzivatelske_jmeno
heslo: 55zX23645

FTP klienti

Pro připojení na server pomocí protokolu FTP můžete využít řadu FTP klientů.


Heslo zpracoval: Marek Rolný 19. 7. 2010 (aktualizace: 19. 7. 2010)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?