Slovníček marketingových pojmů

Atribuční model

Atribuční model je soubor pravidel, podle kterých rozděluje Google Analytics (nebo jiný analytický nástroj) zásluhy za získání konverze mezi jednotlivé zdroje návštěv.
Zobrazit heslo »

Augmented Reality (AR)

AR — Augmented Reality (česky: Rozšířená realita) — je obraz reálného světa, který je počítačem doplněn o další vrstvy informací.
Zobrazit heslo »

Autoresponder

Autoresponder je v internetovném marketingu označení pro software, který automaticky odesílá série e-mailů s předem nastaveným časovým odstupem.
Zobrazit heslo »

Banner

Reklamní prvek, obvykle animovaný proužek, plnící roli krátkého, na malém prostoru zhuštěného reklamního spotu.
Zobrazit heslo »

Bitmapová grafika

U bitmapové grafiky je obrázek složen z jednotlivých barevných bodů (pixelů). Bitmapová grafika je vhodná především pro pořizování a ukládání fotografií.
Zobrazit heslo »

Black hat SEO

Termín Black hat SEO se používá pro využívání nedovolených či podvodných praktik pro budování pozic webu ve vyhledávačích či umělém navyšování PageRanku webu.
Zobrazit heslo »

Bounce rate

Bounce rate (česky: okamžité opuštění nebo míra okamžitého opuštění) je metrika používaná ve webové analytice. Představuje procento návštěvníků, kteří vstoupí na web a potom jej opustí. Jde tedy o návštěvu jedné stránky na vašem webu.
Zobrazit heslo »

Browser

Browser (česky internetový nebo webový prohlížeč) je program, který umožňuje uživatelům internetu prohlížení webových stránek.
Zobrazit heslo »

Buzzmarketing

Buzzmarketing je jedna z taktik guerilla marketingu či WOM marketingu. Cílem je vyvolání rozruchu, poprasku, bzukotu (buzzzu) o značce, produktu, firmě či akci. Jako součást buzz marketingu lze označit i virální marketing či astroturfing.
Zobrazit heslo »

CAPTCHA

CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) je test, který má za úkol rozlišit, člověka od robotů, kteří se snaží zneužívat webové formuláře.
Zobrazit heslo »

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... 12 |