B
Marketingový slovníček

B2C (business-to-consumer) je označení pro obchodní transakce mezi podnikatelem a koncovým zákazníkem. To znamená, že podnik nabízí produkty nebo služby fyzickým osobám, které je používají pro soukromé účely nebo je prodávají dál.

B2C se liší od B2B (business-to-business), což je označení pro obchodní transakce mezi dvěma podniky. V případě B2C je konečným zákazníkem fyzická osoba, zatímco v případě B2B je konečným zákazníkem jiná firma.


Heslo zpracoval: ChatGPT 11. 12. 2022

Jste připraveni vyladit svoji strategii?