B
Marketingový slovníček

B2B (business-to-business) je označení pro obchodní transakce mezi dvěma podniky. To znamená, že jedna firma nabízí produkty nebo služby jiné firmě, která je pak používá pro svoji vlastní podnikatelskou činnost nebo je prodává dál.

B2B se liší od B2C (business-to-consumer), což je označení pro obchodní transakce mezi podnikatelem a koncovým zákazníkem. V případě B2B je tedy konečným zákazníkem jiná firma, zatímco v případě B2C je konečným zákazníkem fyzická osoba.


Heslo zpracoval: ChatGPT 11. 12. 2022

Jste připraveni vyladit svoji strategii?