Atribuční model

A
Marketingový slovníček

Atribuční model je soubor pravidel, podle kterých rozděluje Google Analytics (nebo jiný analytický nástroj) zásluhy za získání konverze mezi jednotlivé zdroje návštěv.

V dnešní době se běžně stává, že uživatel začíná nákupní proces na jiném zařízení, než na kterém jej dokončí. Podle průzkumu Googlu jde až o 85 % zákazníků e-shopů. Toto chování je důležité zohlednit při vyhodnocování všech online kampaní.

Kterému zdroji je připsána konverze — příklad

Vícekanálové cesty neboli Multi-Channel Funnels v Google AnalyticsVícekanálové cesty neboli Multi-Channel Funnels v Google Analytics
  1. Návštěvník hledá lednici a klikne na PPC reklamu zobrazenou v části Výsledky v Nákupech Google. Nenakoupí.
  2. E-shop, kde si návštěvník lednici prohlížel, začne zobrazovat mj. brandovou remarketingovou reklamu. Uživatel lednici stále nekoupil, ale už si e-shop pamatuje, a tak na banner neklikne, ale zadá jeho adresu přímo do prohlížeče. Zajímá se už o konkrétní typ, ale opět nenakoupí.
  3. Po několika dnech uživatel zadá konkrétní typ lednice do vyhledávače a klikne na odkaz stejného e-shopu, ale tentokrát v přirozených výsledcích vyhledávání. Opět nenakoupí.
  4. Nyní už si téměř vybral e-shop i typ lednice, a tak zadává konkrétní URL adresu e-shopu přímo do prohlížeče.
  5. Při poslední přímé návštěvě lednici koupí.

Atribuční model pak v podobných případech řeší to, kterému z uvedených zdrojů bude připsána zásluha za tuto objednávku.

Zdroje návštěv a k nim připsané transakce v Google AnalyticsZdroje návštěv a k nim připsané transakce v Google Analytics

Možnosti atribučních modelů v Google Analytics

  • Poslední interakce — při použití tohoto atribučního modelu bude konverze v uvedeném příkladu připsána přímé návštěvnosti (direct).
  • Poslední nepřímý proklik — při použití tohoto atribučního modelu bude konverze připsána návštěvnosti z vyhledávače (organic).
  • První interakce — při použití tohoto atribučního modelu bude konverze připsána PPC kampani (cpc).
  • Lineární atribuce — při použití tohoto atribučního modelu bude konverze lineárně rozdělena mezi všechny zdroje.
  • Nárůst v čase — při použití tohoto atribučního modelu by největší kredit získaly kontaktní body, které jsou časově nejbližší provedené konverzi.
Nastavení atribučních modelů v Google AnalyticsNastavení atribučních modelů v Google Analytics

Při vyhodnocování kampaní v Google Analytics je pak důležité vědět, jaký atribuční model používáte.


Mohlo by vás zajímat:


Heslo zpracoval: Marek Rolný 22. 5. 2017 (aktualizace: 9. 3. 2022)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?