Atribuční model

Atribuční model je soubor pravidel, podle kterých rozděluje Google Analytics (nebo jiný analytický nástroj) zásluhy za získání konverze mezi jednotlivé zdroje návštěv.

 

Kterému zdroji je připsána konverze — příklad

Vícekanálové cesty neboli Multi-Channel Funnels v Google Analytics

  1. Návštěvník hledá ledničku a klikne na PPC reklamu zobraznou v části Výsledky v Nákupech Google. Nenakoupí.
  2. E-shop, kde si návštěvník prohlížel ledničku, začne zobrazovat mj. brandovou remarketingovou reklamu. Uživatel ledničku stále nenakoupil, ale už si e-shop pamatuje a tak na banner neklikne, ale zadá adresu e-shopu přímo do prohlížeče. Zajíma se už o konkrétní typ, ale opět nenakoupí.
  3. Po několika dnech zadá uživatel konkrétní typ ledničky do vyhledávače a kline na odkaz stejného e-shopu, ale tentokrát v přirozených výsledcích vyhledávání. Opět nenakoupí.
  4. Nyní už si téměř vybral e-shop i typ lednice a tak už zadává konkrétní adresu do prohlížeče.
  5. Při poslední přímé návštěvě lednici koupí.

Atribuční model pak v podobných případech řeší to, kterému z uvedených zdrojů bude připsána zásluha za tuto objednávku.

Možnosti adribučních modelů v Googgle Analytics

  • Poslední interakce — při použití tohoto atribučního modelu bude konverze v uvedeném příkladu připsána přímé návštěvnosti (direct).
  • Poslední nepřímý proklik — při použití tohoto atribučního modelu bude konverze připsána návštěvnosti z vyhledávače (organic).
  • První interakce — při použití tohoto atribučního modelu bude konverze připsána PPC kampani (cpc).
  • Lineární atribuce — při použití tohoto atribučního modelu bude konverze lineárně rozdělena mezi všechny zdroje.
  • Nárůst v čase — při použití tohoto atribučního modelu by největší kredit získaly kontaktní body, které jsou časově nejbližší provedené konverzi.

Při vyhodnocování kampaní v Google Analytics je pak důležité vědět, jaký atribuční model používáte.

 

Poslední aktualizace pojmu Atribuční model: 22. 5. 2017