R
Marketingový slovníček

Remarketing, nebo také retargeting, je v online marketingu a PPC reklamě označení kampaní, kterou jsou cíleny na uživatele, kteří již v minulosti navštívili váš web.

Možná vás bude zajímat:

Remarketingové/retargetingové kampaně jsou bezesporu velice důležité. Nákupní cyklus většinou nezačíná a nekončí jedinou návštěvou internetové prezentace nebo e-shopu. Takové kampaně pomáhají firmám pracovat s potenciálním zákazníkem po celou dobu jeho rozhodovacího procesu. Kampaně pomáhají udržet značku či produkt na očích potenciálního zákazníka v momentě, kdy se teprve rozhoduje o nákupu, ale není přítomen na stránce produktu či služby. Po úspěšném uzavření obchodu se pak tyto kampaně mohou nadále využívat pro opětovné oslovení stávajících zákazníků.

Retargeting a akvizice

Remarketingové, nebo chcete-li retargetingové kampaně se rovněž s úspěchem využívají pro akvizici ve spolupráci s obsahovou strategií, kdy se například obsah firemního webu či sponzorovaného magazínu věnuje poutavým tématům, která zajistí návštěvu čtenáře a jeho další potenciální oslovení právě pomocí těchto kampaní.

Dynamický remarketing

Pomoci dynamického remarketingu zobrazuje reklamní síť reklamní jednotku s konkrétním produktem na základě dat získaných při návštěvě internetového obchodu plně automatizovaně. Tyto informace jsou reklamní platformě poskytovány formou XML feedu pro Google Marchant Center nebo Zboží.cz. Díky vysoké relevanci zobrazovaných reklam můžete dosáhnout perfektního cílení a tedy i nejlepší návratnosti investic. Dynamický remarketing spojený s produkty je nejlepší možností, jak udržet pozornost potenciálního zákazníka po celou dobu nákupního procesu i tehdy, když opustí váš web.

Remarketingová publika

 

Cílení je základním kamenem úspěšné reklamní kampaně. Publika jsou seznamy cílů, na které se má konkrétní reklama zaměřit a zobrazit se jim. Právě díky možnosti vytvářet různorodá publika lze remarketing použít pro širokou škálu aktivit. Publika se generují na základě daných kritérií, od zájemců o konkrétní značku produktů až po nakupující, kteří opustili košík před dokončením objednávky. Důležitý je rovněž časový faktor - s publiky lze totiž pracovat i v závislosti na čase a zobrazovat tak různá sdělení v závislosti na čase.

Proč nezapomínat na remarketing?

Remarketing chrání vaše investice do akvizičních kampaní. Pokud například přilákáte návštěvníka, aby si u vás prohlédl produkt a poté se rozhodne jej nakoupit jinde, defakto vaše akviziční kampaň bude pracovat pro konkurenci. Pokud však budete na toho samého návštěvníka cílit i remarketingovou kampaní, šance dokončení objednávky právě u vás se razantně zvýší.


Heslo zpracoval: Marek Rolný 3. 3. 2018 (aktualizace: 3. 3. 2018)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?