Augmented Reality (AR)

A
Marketingový slovníček

AR — Augmented Reality (česky: Rozšířená realita) — je obraz reálného světa, který je počítačem doplněn o další vrstvy informací.

Prakticky si rozšířenou realitu můžete nejlépe představit jako obraz při sprtovních přenosech. Vedle toho, že vidíte reálný obraz snímaný kamerou, vidíte také vrstvu informací, která reálnému obrazu přidává informační hodnotu (např. čas a skóre sportovního utkání).

„Rozšířená realita“ ve sportovních přenosech„Rozšířená realita“ ve sportovních přenosech

Augmented Reality (AR) v marketingu

V současnosti můžeme využití rozšířené reality vidět na několika aplikacích, pro tzv. chytré telefony, které jsou vybaveny zabudovaným fotoaparátem, GPS navigací a digitálním kompasem (např. iPhone 3GS, Android HTC G1). Pomocí čočky fotoaparátu se na displeji mobilního telefonu zobrazuje obraz reálného prostředí před objektivem a mapová aplikace do tohoto obrazu dokresluje rozšiřující informační vrstvu. Pro lepší představu si prohlédněte následující video.

 

 


Heslo zpracoval: 0 21. 8. 2012 (aktualizace: 21. 8. 2012)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?