Slovníček marketingových pojmů

Slovníček marketingových pojmů

Inbound marketing

Inbound marketing je v online marketingu postaven na tzv. pull strategii, kdy zákazník aktivně hledá řešení svého problému a my u něj můžeme vzbudit zájem o náš podnik či produkt prostřednictvím souvisejícího a přínosného obsahu.
Zobrazit heslo

Informační architektura

Úkolem informační architektury je uspořádat, pojmenovat, zajistit logické rozdělení a reprezentaci, které umožní zpětné vyhledání informací. Hlavním místem využití je zejména internet.
Zobrazit heslo

Instagram

Instagram je sociální síť vlastněná společností Facebook zaměřená na vizuální prezentaci.
Zobrazit heslo

Instant messaging

Instant messaging je označení internetové služby pro rychlý způsob on-line komunikace, převážně pomocí textových zpráv.
Zobrazit heslo

Internet Explorer

Internet Explorer je grafický internetový prohlížeč od společnosti Microsoft.
Zobrazit heslo

Internetový marketing

Internetový marketing, e-marketing nebo také on-line marketing se zabývá marketingem v prostředí internetu.
Zobrazit heslo

JavaScript

JavaScript je programovací jazyk využívaný na webových stránkách pro ovládání různých interaktivních prvků a efektů na straně uživatele.
Zobrazit heslo

KPI

Zkratka KPI pochází z anglického Key Performance Indicator, což bychom mohli do češtiny přeložit jako Klíčové ukazatele výkonnosti. Jedná se o univerzální název pro ukazatele, jehož úkolem je měření výkonu.
Zobrazit heslo

Katalog

Internetový katalog je seznam odkazů na webové stránky, které jsou logicky roztříděny do stromu kategorií.
Zobrazit heslo

Klíčové slovo

Klíčové slovo (z anglického keyword) je v digitálním marketingu výraz nebo fráze, která nejlépe a především nejvýstižněji charakterizuje smysl obsahu zvolené webové stránky.
Zobrazit heslo