Slovníček marketingových pojmů

Slovníček marketingových pojmů

Marketingová strategie

Marketingová strategie definuje to, čeho se má v oblasti marketingu dosáhnout.
Zobrazit heslo

Marketingový mix

Marketingový mix představuje a konkretizuje základní kroky, které daná společnost využívá k tomu, aby dosáhla svých cílů.
Zobrazit heslo

Marketplace

Co je to Marketplace? – Revoluční platforma propojující nabídku a poptávku.
Zobrazit heslo

Microsite

Microsite je speciální webová prezentace obvykle menšího rozsahu a dočasného trvání sloužící jako podpora marketingové komunikace produktu, služby, kampaně, apod.
Zobrazit heslo

Mikroformáty

Mikroformáty (anglicky microformats) umožňují rozšířit sémantiku jazyka HTML a vkládat do webových stránek strojově čitelné informace.
Zobrazit heslo

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox je svobodný grafický internetový prohlížeč, vyvíjený společností Mozilla Corporation za spolupráce stovek dobrovolníků.
Zobrazit heslo

Multichannel

Multichannel je název pro strategii, kdy společnosti komunikují se svými potenciálními i stávajícími zákazníky napříč několika různými platformami. Může se jednat o kombinaci různých offline i online kanálů – jako je třeba televize, rádio, sociální sítě nebo webová stránka.
Zobrazit heslo

NPS (Net Promoter Score)

Net Promoter Score (zkráceně NPS) je jednoduchý, ale renomovaný a registrací chráněný nástroj na měření loajality zákazníků či zaměstnanců.
Zobrazit heslo

Navigace

Navigace je důležitou součástí každého webu, která pomáhá návštěvníkům rychle nalézt to co hledají a umožňuje jim pohyb mezi stránkami.
Zobrazit heslo

Newsletter

Newsletter je jeden z nástrojů e-mail marketingu. Jedná se o e-mailové zpravodaje, e-maily, které obsahují kombinaci užitečných a zajímavých informací, a reklamy.
Zobrazit heslo