M
Marketingový slovníček

Co je to Marketplace? – Revoluční platforma propojující nabídku a poptávku.

MarketplaceMarketplace

V dnešním digitálním věku, kdy technologie ovlivňují každodenní život, se neustále rozvíjejí nové způsoby, jak propojovat lidi a usnadnit obchodování. Jednou z nejvýraznějších inovací v oblasti e-commerce je vznik marketplace, což je internetová platforma, která slouží jako virtuální tržiště, kde se setkávají nabídka a poptávka.

V podstatě můžeme marketplace přirovnat k digitálnímu náměstí, kde se různí prodejci a zákazníci potkávají a navzájem spolupracují. Zatímco tradiční e-shopy prodávají pouze své vlastní zboží, marketplace nabízí širší spektrum výrobků a služeb od různých prodejců. Tím se stává nejen pro uživatele zajímavějším, ale také rozšiřuje možnosti výběru.

Výhody pro prodejce:

Snadný vstup na trh: Marketplace umožňuje menším prodejcům snadno a rychle vstoupit na trh bez nutnosti investovat do vlastního e-shopu. Stačí se zaregistrovat, nahrát produkty a začít prodávat.

Větší dosah a viditelnost: Marketplace již má vybudovanou zákaznickou základnu a provozuje účinný marketing, což pro prodejce znamená zvýšení viditelnosti jejich produktů.

Jednoduchá správa: Prodejci mohou snadno spravovat své nabídky, ceny a sledovat výkonnost svých prodejů pomocí intuitivních nástrojů.

Výhody pro zákazníky:

Rozmanitost výběru: Marketplace nabízí široký sortiment výrobků od různých prodejců, což zákazníkům umožňuje snadno porovnávat a najít nejlepší nabídku.

Snadnější nákup: Zákazníci mohou nakoupit produkty od různých prodejců v jednom nákupním košíku, což usnadňuje a urychluje celý proces nákupu.

Recenze a hodnocení: Marketplace často umožňuje zákazníkům sdílet své recenze a hodnocení produktů a prodejců, což pomáhá ostatním při rozhodování.

Samozřejmě jako každá jiná inovace má i marketplace svá úskalí:

Konkurence: Prodejci se musí vypořádat s konkurencí, což může vést k tlaku na ceny a marže.

Poplatky: Marketplace často účtuje provize za každý prodej, což může ovlivnit zisk prodejce.

Kvalita a důvěra: Některé marketplace mohou bojovat s problémy týkajícími se falšovaných produktů nebo nedostatečného zákaznického servisu.

Mezi nejznámější marketplace v České republice řadíme například:

V každém případě je však zřejmé, že vznik platforem marketplace přinesl světu e-commerce zásadní změny. Prodejcům i zákazníkům nabízí větší volnost, rozmanitost a pohodlí při nákupu a prodeji zboží. S rostoucími technologickými možnostmi lze očekávat, že marketplace bude nadále procházet změnami a ovlivňovat způsob, jakým podnikáme a komunikujeme v digitálním světě. 


Heslo zpracoval: Dagmar Gorošová 8. 8. 2023 (aktualizace: 8. 8. 2023)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?