Slovníček marketingových pojmů

Slovníček marketingových pojmů

Přednostní výpis

Dnes již poměrně zastaralý model online reklamy u katalogů a vyhledávačů. V současné době ho najdeme především u lokálních portálů nebo oborových katalogů.
Zobrazit heslo

Případová studie

Případová studie je materiál sledující vývoj a výsledky určité činnosti. V marketingu se používá jako informační zdroj.
Zobrazit heslo

Přístupnost

Přístupný web je web bez bariér, který plně respektuje své uživatele. Respektuje jejich trvalé či dočasné zdravotní nesnáze, technické vybavení, jejich znalosti a dovednosti.
Zobrazit heslo

QR kód

QR kód (2D kód) slouží v internetovém marketingu např. k rychlému přenosu informací do mobilního telefonu. Funguje na stejném principu jako čárový kód.
Zobrazit heslo

ROI

ROI — Return Of Investments (česky: návratnost investic) — vyjadřuje poměr mezi penězi vydělanými a investovanými. Ukazuje zisk v procentech z investované částky.
Zobrazit heslo

Rankbrain

Rankbrain je umělá inteligence od Googlu. Jedná se o počítačový program/algoritmus, který se snaží odhalit, jak uživatelé v danou chvíli přemýšlí a co hledají. Na základě těchto signálů zlepšuje relevanci výsledků vyhledávání.
Zobrazit heslo

Redakční kalendář

Redakční kalendář je souhrn tematických celků rozepsaných do jednotlivých témat za účelem plánování a realizace obsahové strategie.
Zobrazit heslo

Remarketing

Remarketing, nebo také retargeting, je v online marketingu a PPC reklamě označení kampaní, kterou jsou cíleny na uživatele, kteří již v minulosti navštívili váš web.
Zobrazit heslo

Responzivní design

Tento pojem se objevil poprvé v roce 2010 v článku amerického webdesignera Ethana Marcotta. V podstatě jde o to, aby kódování frontendu webu zajistilo jeho přizpůsobení velikosti displeje nejrůznějších zařízení, která se použijí k jeho zobrazení.
Zobrazit heslo

Robots.txt

Robots.txt je textový soubor, který říkám robotům vyhledávačů, jak mají s navštíveným webem naložit. Říká, které části webu mají vyhledávače procházet a indexovat a které jsou naopak pro přístup robotů zakázané.
Zobrazit heslo