R
Marketingový slovníček

ROI — Return Of Investments (česky: návratnost investic) — vyjadřuje poměr mezi penězi vydělanými a investovanými. Ukazuje zisk v procentech z investované částky.

Návratnost investic lze vypočítat pomocí vzroce:

ROI (v %) = zisk/investice*100


Heslo zpracoval: Hana Vidmuchová 21. 8. 2012 (aktualizace: 21. 8. 2012)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?