Slovníček marketingových pojmů

Slovníček marketingových pojmů

Threads

Threads je sociální síť vlastněná společností Meta Platforms, Inc. Na Threads je možné zveřejňovat a sdílet text, obrázky a videa a také interagovat s příspěvky ostatních uživatelů prostřednictvím odpovědí, repostů a lajků.
Zobrazit heslo

TikTok

Nejpoužívanější sociální sítí generace Z je TikTok. Krátká a zábavná videa vládnou internetu.
Zobrazit heslo

Typografie

Cílem typografie je především sjednotit vizuální podobu textu, sladit ji s dalšími vizuálními prvky a usnadnit proces čtení, vnímání textu a jeho správný výklad.
Zobrazit heslo

URL

URL je zkratka pro Uniform Resource Locator a bývá spojována s internetovými odkazy.
Zobrazit heslo

USP

Unique Selling Proposition (USP), nebo také jedinečná prodejní nabídka, je marketingový koncept, který popisuje jedinečné přednosti nebo charakteristiky produktu, služby nebo značky, které je odlišují od konkurence.
Zobrazit heslo

Vektorová grafika

U vektorové grafiky není obrázek složen z jednotlivých bodů, ale z křivek – vektorů. Vektorová grafika popisuje obrázky pomocí matematických informací o těchto křivkách.
Zobrazit heslo

Virální marketing

Virální marketing je jednou z technik guerilla marketingu. Virální marketing je marketingová technika šíření komerčního sdělení v sociální sítí. Je to plánovaná aktivita, která svojí povahou motivuje příjemce k roli šiřitele.
Zobrazit heslo

Výkonnostní marketing

Výkonnostní marketing se zaměřuje na sekundární výkon kampaní. Důležité je více měření akcí na webu než-li například imprese reklam.
Zobrazit heslo

W3C

Zkratka W3C pochází z anglického World Wide Web Consortium. Jeho hlavní náplní je dohled nad vývojem internetových standardů a technologií, aby se usnadnil proces vzniku nových webů.
Zobrazit heslo

WYSIWYG editor

Zkratka WYSIWYG pochází z anglického názvu What You See Is What You Get. V překladu by text zněl „co vidíš, to dostaneš.“ Tzn. že úpravy v intuitivním editoru jsou vzhledově víceméně totožné s výsledným dokumentem.
Zobrazit heslo