Slovníček marketingových pojmů

Slovníček marketingových pojmů

W3C

Zkratka W3C pochází z anglického World Wide Web Consortium. Jeho hlavní náplní je dohled nad vývojem internetových standardů a technologií, aby se usnadnil proces vzniku nových webů.
Zobrazit heslo

WYSIWYG editor

Zkratka WYSIWYG pochází z anglického názvu What You See Is What You Get. V překladu by text zněl „co vidíš, to dostaneš.“ Tzn. že úpravy v intuitivním editoru jsou vzhledově víceméně totožné s výsledným dokumentem.
Zobrazit heslo

Webový prohlížeč

Webový prohlížeč je program (software), který umožňuje uživatelům internetu prohlížení webových stránek.
Zobrazit heslo

Widget

Widget je malá, obvykle personalizovaná internetová aplikace, která může fungovat mimo webové stránky poskytovatele.
Zobrazit heslo

Wireframe

Wireframe webu (česky také: drátěný model webu) je vizuální maketa, která definuje rozložení obsahu a funkčních prvků na navrhované webové stránce.
Zobrazit heslo

XHTML

XHTML, zkratka anglického eXtensible HyperText Markup Languag (česky rozšířitelný hypertextový značkovací jazyk), je aplikace značkovacího jazyka HTML do podoby XML.
Zobrazit heslo

XML Sitemap

XML Sitemap je soubor obsahující odkazy na všechny stránky webu
Zobrazit heslo

XML feed

XML feed je datový soubor, který nejčastěji slouží k výměně dat mezi různými systémy a aplikacemi. Feed popisuje strukturu předávaných dat, jednotlivé položky jsou označeny XML tagy.
Zobrazit heslo

Zkracovač URL

Jedná se o internetovou službu, která umožňuje zkrátit odkaz, který uživatele následně přesměruje na cílovou adresu.
Zobrazit heslo

jQuery

jQuery je v současné době velmi populární framework pro psaní JavaScriptových aplikací.
Zobrazit heslo