Výkonnostní marketing

V
Marketingový slovníček

Výkonnostní marketing se zaměřuje na sekundární výkon kampaní. Důležité je více měření akcí na webu než-li například imprese reklam.

Co je pro výkonnostní marketing důležité? Jsou to měřitelné akce na vašem webu - registrace, přihlášení k odběru informací, vyplnění poptávkových formulářů či dokončení objednávky. Jsou to KPI, které měří zadavatelem stanovené cíle kampaně.

Cíle kampaně mohou být různé - může jít o image značky nebo přímo o produktové kampaně mající za cíl prodej. Nejdříve je nutné nastavit cíle a poté je lze měřit pomocí konverzí. Čím vyšší konverzní poměr, tím lépe.

Výkonnostní marketing se skládá z budování a optimalizace zdrojů návštěvnosti a ze zvyšování konvertibility webu například tím, že zlepšíme použitelnost webu.

Populární zdroje návštěvnosti:

  • Programmatic buying (například PPC reklama)
  • Affiliate marketing (například Commission Junction)
  • Social media marketing (například Facebook) 

Známé postupy, jak optimalizovat web:

  • Výkonnostní testy a optimalizace (například Google Pagespeed Test)
  • Analytika návštěvnosti a chování na webu (například Google Analytics)
  • Zvyšování důvěryhodnosti a vylepšování obsahu (například Copywriting)

Výkonnostní marketing nelze z principu nastavit a zapomenout. Je nutné data průběžně sledovat, měřit, analyzovat, interpretovat, vylepšovat. Jen tak lze dosáhnout optimálního výkonu marketingových kampaní.

 


Heslo zpracoval: 0 16. 1. 2018 (aktualizace: 16. 1. 2018)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?