Taxonomie kategorií produktů

T
Marketingový slovníček

Pod pojmem taxonomie se obecně rozumí kategorizace, která slouží ke klasifikaci obsahu do přesně definovaných kategorií a podkategorií. V rámci online marketingu se jedná zpravidla o taxonomii kategorií produktů.

Jedná se v podstatě o skupinu souvisejících položek s určitou hierarchií a bezprostředně souvisí s Produktovým XML feedem a Informační architekturou.

Při jejím vytváření je nutné nejprve přesně nadefinovat vlastnosti, podle kterých bude následně přiřazen obsah. Účelem taxonomie je třídění obsahu pro lepší přehlednost webu. Většinou vzniká postupně.

Nejprve je nutné vytvořit hlavní kategorie. Jedná se o takzvané primární dělení obsahu, které by mělo být navrženo spolu se samotným webem. Kategorie by se neměly překrývat a měly by být obecné pro určitý okruh. Základní kategorie pomáhají návštěvníkům webu rozpoznat, čím se web zabývá.

Pro sekundární třídění obsahu se používají štítky, které s kategoriemi nesouvisí a jejich účelem je propojit určité téma. Vystihují určitý detail společný pro více kategorií. Štítky by měly být vytvořeny s rozmyslem, pokrývat klíčová slova a měl by v nich být určitý systém.

Výborným příkladem jsou knižní weby:

  • Kategorie: dobrodružné, pro děti, romantika, sci-fi a podobně.
  • Štítky: autor.
(zdroj: knihydobrovsky.cz - ukázka kategorií)(zdroj: knihydobrovsky.cz - ukázka kategorií)

Heslo zpracoval: Blanka Kochová 1. 4. 2022 (aktualizace: 1. 4. 2022)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?