Virální marketing

V
Marketingový slovníček

Virální marketing je jednou z technik guerilla marketingu. Virální marketing je marketingová technika šíření komerčního sdělení v sociální sítí. Je to plánovaná aktivita, která svojí povahou motivuje příjemce k roli šiřitele.

Principy virálního marketingu umožňují oslovit velké množství potenciálních spotřebitelů za relativně nízkých mediálních nákladů. To však je vykoupeno nejen vysokými nároky na realizaci s poměrně nejistým výsledkem, ale i nutností komplexní změny nahlížení na proces komunikace.

Pro úspěšnou virální kampaň jsou důležité zejména následující faktory: příběh, jedinečnost, přenositelnost, sdílitelnost a správné načasování.

Pouze ve velmi malém procentu případů může virální marketing fungovat jako samostatný nástroj. Nejúčinnější je v kombinaci s dalšími nástroji komunikačního mixu, se kterými se může vhodně doplňovat, dále je rozvíjet a podporovat. Šíření virálního sdělení je totiž výsledkem množství nahodilých procesů a okolností.

Zdroj: Antonín Parma, Virální Marketing


Heslo zpracoval: Marek Rolný 2. 1. 2012 (aktualizace: 2. 1. 2012)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?