U
Marketingový slovníček

URL je zkratka pro Uniform Resource Locator a bývá spojována s internetovými odkazy.

URL definuje doménovou adresu serveru, umístění zdroje na serveru a protokol, kterým je možné ke zdroji přistupovat.

Zdroj:Wikipedia

Obsah URL je často vnímán jako jeden z faktorů optimalizace pro vyhledávače. Dobře zapamatovatelná URL adresa je rovněž důležitá i z hlediska off-line reklamy. Díky URL se zákazníci dostanou na potřebnou webovou stránku, k požadované službě nebo stáhnou potřebný soubor. Spolu s URN tvoří URI.


Heslo zpracoval: 0 14. 11. 2017 (aktualizace: 14. 11. 2017)

Jste připraveni vyladit svoji strategii?