U
Marketingový slovníček

Unique Selling Proposition (USP), nebo také jedinečná prodejní nabídka, je marketingový koncept, který popisuje jedinečné přednosti nebo charakteristiky produktu, služby nebo značky, které je odlišují od konkurence.

USP může být jakoukoliv vlastností, která je vnímána jako výhodná nebo přitažlivá pro cílový trh a která není nabízena nebo zdůrazňována konkurencí.

Koncept USP byl poprvé představen ve 40. letech 20. století Rosserem Reevem, marketérem a teoretikem v oblasti reklamy. Rosser zdůrazňoval důležitost toho, aby se firmy a značky pokoušely své produkty nebo služby odlišit od konkurence pomocí unikátních charakteristik nebo nabídek. To mělo pomoci značkám vytvářet silnou pozici na trhu a být pro zákazníky atraktivnějšími.

Důvod, proč by značky měly mít USP, je poměrně jednoduchý. V dnešním přeplněném trhu je pro zákazníky obtížné se rozhodnout, který produkt nebo službu si vybrat. Pokud má značka jasně definované USP, může se lépe odlišit od konkurence a stát se pro zákazníky atraktivnější.


Heslo zpracoval: Marek Rolný 25. 6. 2023

Jste připraveni vyladit svoji strategii?